Alarmerende lav tillit til grønn markedsføring i Norge

Syv av ti nordmenn mener virksomheter overdriver hvor miljøvennlige produktene deres er. Få stoler på at et produkt som er markedsført som miljøvennlig, bærekraftig eller klimanøytralt faktisk er det, ifølge en ny forbrukerundersøkelse fra Svanemerket.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket. Foto: CF-Wesenberg, kolonihaven.no

Undersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos, viser at kun 21 prosent av norske forbrukere stoler på at produkter som markedsføres med ord som bærekraftig faktisk er det, og mange irriterer seg over grønne påstander uten noen forklaring. De som er aller mest opptatt av å leve bærekraftig, irriterer seg mest.

– Tilliten til at det snakkes sant i grønn markedsføring er alarmerende lav. Grønn støy ødelegger for både seriøse virksomheter og for forbrukere som ønsker å velge mer miljøvennlig. Bedrifter som ligger i forkant, tar ansvar og kommuniserer tydelig og korrekt om sitt bærekraftsarbeid, vil vinne stort på dette i tiden fremover, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Det er helt avgjørende at merkeordninger er objektive og uavhengige, mener en stor andel av norske forbrukere. Godt over halvparten stoler på at produkter merket med Svanemerket er gode miljøvalg. Til sammenligning er det 18 prosent som har tillit virksomhetenes egne miljømerker.

Vanskelig å leve mer miljøvennlig

Stadig flere ønsker å belaste miljøet minst mulig, og nesten alle gjør noe for å bidra. Samtidig svarer 67 prosent av norske forbrukere at det kreves en ekstra innsats å finne de mest miljøvennlige produktene.

Flere barrierer står i veien for bærekraftig livsstil og grønne forbrukervalg. Samfunnet er fremdeles rigget for bruk og kast. Hele 82 prosent mener at mange produkter bevisst er laget for å ha kort levetid, og nesten like mange har opplevd at det er billigere å kjøpe nytt enn å reparere.

– Vi tar mange store og små valg hver eneste dag, og i sum har disse stor betydning for miljøet. Det skal være lett å ta gode, informerte miljøvalg. Uten at du trenger å google i timevis og uten at du trenger å være klimaekspert eller kjemiker, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) som i dag fikk overlevert resultatene fra Svanemerkets forbrukerundersøkelse.

Misfornøyde med innsatsen til bedrifter og myndigheter

Folk forventer mer handling fra bedrifter og myndigheter. Bare 16 prosent av norske forbrukere mener private selskaper gjør nok for å bidra til mer bærekraftig forbruk og produksjon. Befolkningen er også misfornøyde med innsatsen til myndighetene.

–  Stadig flere ønsker å ta gode valg, men fortsatt mener mange at det er vanskelig å vite hva som er det mest bærekraftige alternativet. Her ligger det et stort uforløst potensial for å få fart på det grønne skiftet. Nå må vi gjøre det enklere for forbrukerne å ta de beste klima- og miljøvalgene, sier Lund. 

Om Svanemerkets Nordic Consumer Sustainability Index 2022

Nordic Consumer Sustainability Index ble utført av Ipsos i 2022 på oppdrag fra Svanemerket for å kartlegge nordiske forbrukeres bærekraftige livsstil og grønne produktvalg. Totalt 5419 respondenter, 16 år og eldre, fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island deltok i undersøkelsen.

Dette mener norske forbrukere:

Grønnvasking og tillit:

 • 74 prosent mener bedrifter ofte overdriver hvor miljøvennlige produktene deres er.
 • 21 prosent stoler på at et produkt som er markedsført med ord som miljøvennlig, bærekraftig eller klimanøytralt faktisk er det.
 • 65 prosent irriterer seg ofte når de ser grønne påstander uten noen god forklaring.
 • 42 prosent av norske forbrukere som er opptatt av klær svarer at de finner mye grønnvasking på slike produkter. Den samme gruppen svarer også at de finner mye grønnvasking på kosmetikk og andre hygieneprodukter (46%), og på babyprodukter (44%).

Bedrifter og myndigheter:

 • 16 prosent mener private selskaper gjør nok for å bidra til mer bærekraftig forbruk og produksjon.
 • 21 prosent mener myndighetene gjør nok for å bidra til mer bærekraftig forbruk og produksjon.

Holdninger:

 • 67 prosent prøver å belaste miljøet minst mulig.
 • 67 prosent mener det kreves en ekstra innsats å finne frem til de mest miljøvennlige produktene.
 • 64 prosent synes det er vanskelig å vite om produkter i det hele tatt er gode miljøvalg.
 • 82 prosent mener at mange produkter bevisst er laget for å ha kort levetid.
 • 79 prosent har opplevd at det er billigere å kjøpe nytt enn å reparere.

Svanemerket og andre miljømerker:

 • 58 prosent stoler på at produkter merket med Svanemerket er gode miljøvalg.
 • 93 prosent av norske forbrukere kjenner til Svanemerket.
 • 46 prosent assosierer Svanemerket med gode miljøvalg.
 • 18 prosent stoler på produsenters egne miljømerker.
 • 56 prosent mener at miljømerker må være objektive og uavhengige.

Pressekontakt:

Svanemerket

Nina Margareta Høie
Epost: nmh@svanemerket.no
Tlf: 46355314

Barne- og familiedepartementet

Rune Martin Akselsen
Epost: rak@bfd.dep.no
Tlf: 93419667