Stearinlys og sot

Når soter stearinlys, og hvilke lys soter mest?

Svanemerket stiller mange krav til lys, blant annet når det gjelder soting. Mye av sotingen skjer hvis du blåser ut lyset. Bruk derfor en klemme når du skal slukke det. Foto: Getty Images

Hva er sot?

Sot er ørsmå partikler av karbon som oppstår når organisk materiale brenner. Det meste av soten er så finkornet at du ikke kan se den. Det er den ultrafine soten – med en diameter på mindre enn ti tusendels millimeter – som er mest problematisk for helse og innemiljø.

Hvorfor soter lys?

Levende lys soter fordi veken, parafinen, voksen eller stearinen de er laget av brenner opp. Sot er et resultat av denne forbrenningen. Både materialet lyset består av, hvordan veken er, formen på lysen og luftforholdene i rommet, og hvordan du slukker det har betydning for hvor mye lyset soter.

Når soter levende lys?

Lys kan sote både når du tenner dem, når de brenner og når de slukkes. Det er slukkingen som gir mest sot. Lyset soter mest hvis du blåser det ut, og minst hvis du slukker lyset med en klemme eller lysslukker.

Hvilke lys soter mest?

Tynne, høye lys soter mest. Kubbelys soter nest mest og telys minst.

Når det gjelder hva lyset er laget av er det slik at parafinlys soter mest, stearinlys nest mest og vokslys minst. Det kan imidlertid være en del variasjon her, avhengig av kvalitet og hva lyset er laget av.

Luftforholdene i rommet har også betydning for hvor mye lyset soter. Er det trekk eller annen bevegelse i lufta, kan det få lysene til å sote mer.

Hvis du vil unngå sot

  • Ikke blås ut lyset, men bruk klemme eller lysslukker. Klemme er mest effektivt: Den reduserer mengden partikler i lufta etter slukking med 90 prosent.
  • Luft ut etter at lysene er slukket.
  • Unngå trekk når lysene brenner. Bevegelser i lufta øker sotingen fra alle slags lys.
  • Bruk svanemerkede lys. De kan dokumentere at de soter minimalt under brenning.
  • Telys soter aller minst.
  • Klipp veken ned til 1 cm før bruk.
  • Klipp kanten på kubbelys slik at lufttilførselen blir bedre.

Hvilke krav stiller Svanemerket til soting fra levende lys?

For det første krever Svanemerket at lyset skal bestå av minst 90 prosent fornybar råvare. Det betyr at vi ikke godkjenner lys laget av parafin, og det er slike lys som soter mest.

Men vi har også egne krav for soting. Vi krever at lysprodusenten skal teste sotingen fra lyset etter den europeiske, standardiserte testmetoden EN 15426. Lyset skal testes tre ganger, og det gjennomsnittlige testresultatet skal være mindre enn 0,3 per time – noe som rett og slett betyr at lyset soter lite. Laboratorietester av 21 svanemerkede lys viste at sotindeksen var under 0,3 per time (med ett unntak, der indeksen var 0,6).

Hvordan testes soting?

Når lysene testes etter EN15426 skjer dette i et laboratorium. Luftforholdene i rommet er helt stabile. Lyset brenner inne et «bur» av glass, og soten fester seg på en liten plate øverst i buret. Deretter måler de hvor mye sot som har festet seg på platen. Dette skjer optisk, altså ved å måle hvor mye lys som trenger gjennom platen med soten på.

Målet for dette har en tallverdi, og svanemerkede lys skal gjennomsnittlig sett ha en verdi på under 1,0 (og ingen test skal være over 2,0). I klartekst betyr dette at et svanemerket lys skal sote svært lite, men naturligvis vil lysets form, vekens størrelse og luftforholdene i rommet ha betydning også for svanemerkede lys.

Les mer