Konserveringsmidler

Hvorfor er det konserveringsmidler i hudpleie, maling eller andre produkter? Tillater Svanemerket alle slags konserveringsmidler?

Sitron som er i ferd med å mugne.
Konserveringsmidler sørger for at produktene ikke råtner, harskner eller får dårlig kvalitet på annen måte. Foto: GettyImages

Vi tenker ofte på tingene rundt oss som ferdige, uforanderlige. Men de inneholder kjemikalier som kan reagere med hverandre, med vann eller luft eller bli angrepet av sopp. Vi vet jo dette når det gjelder matvarer: Olje blir harsk, osten mugner, melka blir sur.

De andre produktene våre kan bli utsatt for lignende prosesser. Produsentene bruker konserveringsmidler for å forhindre at det skjer.

Hva er konserveringsmidler?

Konserveringsmidler er kjemiske forbindelser som hindrer eller begrenser biologisk aktivitet — som for eksempel bakterievekst eller mugg. Det er ofte behov for konserveringsmidler i vannbaserte produkter for å hindre vekst av mikroorganismer som kan bryte ned de aktive stoffene og dermed påvirke produktenes levetid, effektivitet, utseende eller andre egenskaper.

Hva skjer hvis man ikke bruker konserveringsmidler?

Hvis produsenten ikke tilsetter noen konserveringsmidler kan dette korte ned levetiden til produktet, og kanskje gjøre at det må kastes før det er brukt opp. Det er ikke bra for miljøet.

Det kan dessuten være en helserisiko hvis det kommer bakterier i produkter. Kanskje kan de spre seg fra produktet til huden din eller til overflater i huset. Særlig når det gjelder kroppsnære produkter som hudkrem, våtservietter og leppepomade kan dette være en risiko. Det samme gjelder ved innånding av aerosoldannende sprayprodukter.

I tillegg til å konservere selve produktet, benyttes konserveringsmidler også for å beskytte en overflate mot nedbrytning fra alger, sopp og råte. For eksempel benyttes slike konserveringsmidler i utendørs maling for å beskytte treverk mot nedbrytning.

Hva er problemet med konserveringsmidler?

Konserveringsmidler fungerer altså slik at de dreper for eksempel mugg som ellers ville dannet seg. De er med andre ord i en viss grad giftige. De er generelt giftige for vannlevende organismer, de kan forårsake allergi hos mennesker, og enkelte er også klassifisert som kreftfremkallende, skadelige for evnen til å få barn eller mutagene, (det vil si at de kan skade DNAet i cellene i kroppen vår). Andre er mistenkt for å være hormonforstyrrende.

Svanemerket og konserveringsmidler

  • Svanemerket tillater ingen stoffer – enten det er konserveringsmidler eller andre kjemikalier – som er klassifisert som kreftfremkallende, skadelige for evnen til å få barn eller som kan endre DNAet i cellene i kroppen vår. Slike stoffer kalles ofte CMR-stoffer, og Svanemerket forbyr altså alle disse.
  • Hormonforstyrrende stoffer som for eksempel parabener er også forbudt i alle svanemerkede produkter.
  • Svanemerket tillater ikke tilsetning av anti-bakterielle kjemikalier i de fleste produkter
  • I svanemerket kosmetikk er det forbud mot konserveringsmidler som er klassifisert som allergifremkallende.

Les mer