Nytter det å handle mer miljøvennlig?

Nytter det å handle mer miljøvennlig? Spiller dine og mine valg noen rolle i den store sammenhengen?

Kvinne som prøver klær i et prøverom.
Miljøproblemene skyldes produksjon og forbruk. Derfor ligger også mye av løsningen her: I mer miljøvennlig produksjon og klokere forbruk. Hverdagsvalgene våre har stor effekt fordi det er så mange av dem. Foto: GettyImages

Det er mange «ubetydelighets-budskap» å høre i den offentlige debatten. «Hvis vi gjør slik i lille Norge, hjelper det ingenting hvis ikke Kina gjør det samme.» Eller «Du må sortere avfall i hundrevis av år for å spare inn en eneste flytur til USA.» Eller når politikerne premierer et tiltak én dag, og trekker gevinsten tilbake etterpå, slik det var med diesel som drivstoff på biler.

Slike ting gir inntrykk av at miljøproblemene er innfløkte og uten løsning. Apati og motløshet kan bli resultatet.

Miljøproblemene vi har – knytta til klima, kjemikalier, tap av biologisk mangfold, overforbruk av ressurser – kommer av produksjon og forbruk, i stort og i smått. Vi lever i et forbrukssamfunn, og har mange flere ting nå enn før. Og vi bruker dem i kortere tid enn før.

Sammenlign hvordan ditt eget barnerom så ut med hvordan dagens barnerom er. Eller din barndoms hytte med hyttene folk nå bygger. De er fylt med mange flere ting og mye mer komfort.

All produksjon belaster miljøet. All energibruk belaster miljøet. Så når vi produserer og forbruker mer og mer, belaster vi naturen mer og mer.

Alle våre små hverdagsvalg påvirker miljøet fordi vi er så mange som gjør dem. Igjen og igjen og igjen.

Her er også løsningen: Ved å bli klokere forbrukere og smartere produsenter kan vi ha fine og holdbare ting – uten å belaste miljøet for mye. Svanemerket gjør det mulig for hver enkelt å ta gode miljøvalg hver eneste dag. Hvert enkelt valg løser ikke alle verdens problemer, men hverdagsvalgene våre kan gi større miljøgevinster enn mange tror.

Les mer