Svanemerkede vedovner

Vedfyring gir god varme i stua, og er blant de mest miljøvennlige måtene å varme opp huset på når man fyrer riktig i gode ovner. Tre er jo en fornybar ressurs, og tilfører ikke atmosfæren ekstra CO2 under brenning.

Detaljbilde av ved som brenner
Å fyre med ved i en svanemerket ovn gir mye varme inne og lite utslipp av sotpartikler ute. Foto: GettyImages

Rentbrennende svanemerkede vedovner

Moderne, svanemerkede vedovner eller peisinnsatser er såkalt rentbrennende. Det betyr at veden du legger i, brennes helt opp, uten at det dannes store mengder sot og partikler som kan komme ut gjennom pipa. Årsaken er at det blir veldig høy temperatur i brennkamrene. Mellom 600 og 800 grader blir det der inne. Når veden brenner utsondrer den gasser, og disse gassene blir også brent inne i ovnen.

Til tross for dette, medfører all vedfyring at det kommer noe partikler ut i lufta. I flere store og små byer i Norge blir asmatikere og andre tidvis advart mot å gå ut fordi det er for mye partikkelstøv i lufta. Svevestøvet, som det kalles, kommer dels fra veitrafikken og dels fra fyring. Det er derfor viktig å bruke en vedovn som slipper ut så lite partikler i lufta som mulig. Slik er svanemerkede vedovner.

Svanemerkede vedovner har høy virkningsgrad (76 %), og brenner derfor veden godt opp. Du får mye varme per kubbe – og det kan du spare penger på.

Fordi ovnen brenner så rent, slipper den veldig lite partikler ut i lufta, og det er godt for astmatikere og andre som plages av dårlig luftkvalitet vinterstid.

Tips til mer miljøvennlig oppussing