Vaskehaller

Svanemerket stiller strenge krav til vannforbruk og forurensing fra avløpsvannet. For å klare kravene må det installeres en ytterligere renseteknisk løsning som både gjør det mulig å resirkulere vaskevannet, og renser det mye bedre før det slippes på det kommunale nettet. Det vanligste er biologiske renseanlegg.