Hotell

Svanemerkede hoteller jobber bredt med å redusere den samlede miljøbelastningen sin. De bruker for eksempel mindre energi, vann og kjemikalier til rengjøring, og legger vekt på å tilby økologiske matvarer i serveringen.