Grunnlisens for WashTecs bilvaskesystem med renseanlegget Wasserschmidt BioClassic

Sist oppdatert 20 des 2022

Svanemerkede bilvaskehaller:

  • Avløpsvannet er ca 90 prosent bedre renset for olje og tungmetaller.
  • Vannforbruket er redusert med ca 80 prosent. 
  • Må bruke bilvaskemidler som oppfyller svanemerkets strenge helse- og miljøkrav