Svanemerkets krav til vaskehaller for kjøretøy

Svanemerket viser at vaskehallen er den beste i klassen på miljø – blant annet fordi den bruker svanemerkede vaskemidler, reduserer utslipp av tungmetaller og olje med 90%, og vannforbruket med 80%.

Svanemerkede vaskehaller for kjøretøy har redusert miljøpåvirkningen ved å oppfylle krav til bl.a. vannforbruk, utslipp fra avløpsvann, tiltak for å redusere energiforbruk, hva slags kjemiske produkter som brukes i vaskehallen og håndtering av slam.

Produktgruppen omfatter vaskehaller for personbiler, busser, lastebiler, tog, annen jernbanetransport og fly.

Kravene omfatter:

 • Grenser for vannforbruk per vask.
 • Test og grenseverdier for olje, bly, krom, nikkel, kadmium, kobber, zink, antimon og ftalatet DEHP i avløpsvannet.
 • Bruk av kjemiske produkter som er sertifisert med Svanemerket til rengjøring av kjøretøy og av vaskehallen.
 • Sortering av brukt emballasje fra kjemiske produkter for å fremme resirkulering eller gjenbruk.
 • Prosedyrer for drift og vedlikehold av vaskeanlegget.
 • Årlig oppfølging av utslipp i avløpsvannet og av vannforbruket

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer. Vaskehaller består av varegruppene:

 • Vaskehaller til bil, buss og lastebil
 • Vaskehaller til tog og fly

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. 

Grunnlisens

Søknadsavgiften er 25 000 kr. Kontrollbesøk i Norden er inkludert i søknadsavgiften.

Søknadsavgiften ved søknad om fornyelse av lisens før lisensen har utløpt er 12 500 kr. Søknadsavgiften ved søknad om fornyelse av lisens etter at lisensen har utløpt er 25 000 kr.

En grunnlisens kan omfatte flere referanseanlegg, og årlig lisensavgift for en grunnlisens til bilvaskehaller er 12 000 kr. 
Årlig lisensavgift for en grunnlisens til vaskehall til tog og fly er 18 000 kr.

Totalleverandører av kjemi, vaskemaskiner, renseanlegg o.l. til vaskehaller kan søke om grunnlisens for sin løsning. Vaskehaller som søker Svanemerket basert på en totalleverandørs grunnlisens vil få en forenklet søknadsprosess.

Søknadsavgiften på 25 000 kr dekker saksbehandling og kontrollbesøk for ett referanseanlegg.

Referanseanlegg utover det ene som dekkes av søknadsavgiften på 25 000 kr, vil bli fakturert med en utvidelsesavgift per anlegg.

Utvidelsesavgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden, og er som følger: 

0-4 timer saksbehandling kr 3 125
4-8 timer saksbehandling kr 6 250
>8 timer saksbehandling kr 12 500 

Dersom ekstra referanseanlegg krever kontrollbesøk, faktureres en kontrollbesøksavgift på 4000 kr for kontrollbesøk i Norden.

Frittstående vaskehaller

Frittstående vaskehaller har en søknadsavgift 25 000 kr. Kontrollbesøk i Norden er inkludert i søknadsavgiften. 

Søknadsavgiften ved søknad om fornyelse av lisens før lisensen har utløpt er 12 500 kr. Søknadsavgiften ved søknad om fornyelse av lisens etter at lisensen har utløpt er 25 000 kr.

Årlig lisensavgift per bilvaskehall er 9 000 kr. 
Årlig lisensavgift per vaskehall til tog og fly er 36 000 kr.

Vaskehallkjeder

Søknadsavgiften for en vaskehallkjede* er 25 000 kr, dog minst 5 000 kr per vaskehall, under følgende forutsetninger:

 • Søknadene er basert på en grunnlisens
 • Kjeden skal ha 1 hovedkontakt med ansvar for hele søknadsprosessen for bilvaskehallene, herunder innsending av dokumentasjon for hver bilvaskehall og all annen oppfølging av søknadene
 • Hovedkontakten vil også ha ansvar for senere faglig oppfølging av lisenser, som f.eks. etterkontroll o.l.
 • 1 hovedkontakt hos kjeden, med ansvar for all økonomisk oppfølging av søknader og lisenser. Kjeden sentralt faktureres for søknadsavgifter og den årlige lisensavgiften
 • Hovedregelen er at 15 % av bilvaskehallene innenfor kjeden skal ha kontrollbesøk, dog minst 5 stk. per kjede. Kontrollbesøk er inkludert i søknadsavgiften

* En kjede er i denne sammenheng definert som en gruppe bilvaskehaller med samme konsept/navn/brand.

Søknadsavgiften ved søknad om fornyelse av lisens for en vaskehallkjede* før lisensen har utløpt er 12 500 kr, dog minst 2 500 kr per vaskehall under forutsetningene listet over. Søknadsavgiften ved søknad om fornyelse av lisens etter at lisensen har utløpt er 25 000 kr.

Årlig lisensavgift per bilvaskehall er 9 000 kr. 
Årlig lisensavgift pr. vaskehall til tog og fly er 36 000 kr.