Toma Facility Norge AS

Sist oppdatert 17 nov 2023

Svanemerket rengjøringstjeneste:  

  • Oppfyller strenge krav til mengde og type kjemikalier som kan brukes
  • Har kvalitetssystem som sikrer høy rengjøringskvalitet
  • Blir drevet i samsvar med gjeldende regelverk, og har medarbeidere som er opplært innen både miljø og rengjøringsmetoder