Svanemerkets krav til renholdstjenester

Svanemerkede renholdstjenester er best i klassen på miljø – blant annet fordi de bruker en høy andel miljømerkede rengjøringsmidler, minimerer forbruk av unødvendige kjemikalier og tilfredsstiller krav til effektiv transport.

Kravene omfatter hele driften av et rengjøringsbyrå, blant annet:

  • Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
  • Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
  • Krav til effektiv transport
  • Krav til avfallsmengder og avfallshåndtering

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer. Priser er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK. Renholdstjenester består av varegruppene:

  • Rengjøringstjenester
  • Vindusvask

Søknadsavgifter

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad3 251 EUR
Kontrollbesøk Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer
406 EUR
812 EUR 
1 625 EUR
Fornyelseavgift****
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR.
Fornyelseavgift
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

**** En søknadsavgift per region/avdeling, inklusiv ett kontrollbesøk. Eventuelle kontrollbesøk utover ett, faktureres med 541 EUR per besøk. Antall organisatoriske og driftsmessige regioner/avdelinger avgjøres etter gjennomgang med Miljømerking. Ta kontakt for informasjon om hva dette betyr for din virksomhet.

Årsavgift

Årsavgiften er den årlige lisensavgiften som betales for retten til å bruke miljømerket Svanen.

Årlig lisensavgift
Pris eks. mva*
Avgiftsgrunnlaget er omsetningen til den svanemerkede virksomheten0,15 % av omsetningen opp til 60 millioner kr, deretter 0,05 % av omsetning utover 60 millioner kr.
Minimumsavgift 2 167 EUR
Årlig maksimumsavgift per kjede/konsern500 000 NOK.
* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.