Svanemerkets krav til renholdstjenester

Svanemerkede renholdstjenester er best i klassen på miljø – blant annet fordi de bruker en høy andel miljømerkede rengjøringsmidler, minimerer forbruk av unødvendige kjemikalier og tilfredsstiller krav til effektiv transport.

Kravene omfatter hele driften av et rengjøringsbyrå, blant annet:

  • Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
  • Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
  • Krav til effektiv transport
  • Krav til avfallsmengder og avfallshåndtering

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer. Priser er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK. Renholdstjenester består av varegruppene:

  • Rengjøringstjenester
  • Vindusvask

Søknadsavgifter

Ny søknad: En søknadsavgift per region/avdeling, inklusiv ett kontrollbesøk 3114 EUR. Eventuelle kontrollbesøk utover ett, faktureres med 519 EUR per besøk.

Fornyelse av lisens: En søknadsavgift per region/avdeling, inklusiv ett kontrollbesøk 1 557 EUR. Eventuelle kontrollbesøk utover ett, faktureres med 519 EUR per besøk. Antall organisatoriske og driftsmessige regioner/avdelinger avgjøres etter gjennomgang med Miljømerking. Ta kontakt for informasjon om hva dette betyr for din virksomhet.

Endring/utvidelse av lisens: Avgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden.

  • Under 4 timer: 389 EUR
  • 4-8 timer: 778 EUR
  • Over 8 timer: 1 557 EUR 

Årsavgift

Årsavgiften er den årlige lisensavgiften som betales for retten til å bruke miljømerket Svanen.

Årsavgiften er 0,15 % av omsetningen opp til 60 millioner kr, deretter 0,05 % av omsetning utover 60 millioner kr. Årlig minimumsavgift er 2 076 EUR. Årlig maksimumsavgift per kjede/konsern er 500 000 kr.

Årsavgiften beregnes og faktureres samlet per renholdsfirma/kjede/konsern.