Arendalsuka 2024: 4000 offentlige milliarder – de grønne muligheters marked

Vi ser på hvordan vi kan lære av de beste og få mer miljøeffekt per offentlige krone brukt. Og, vi spør et solid panel om hvordan vi kan overføre og implementere samkjørte krav og forenkler anskaffelsesprosessen i nordiske offentlige etater. ​​​​​

Arrangementet vil bli streamet live på denne siden.

Aldri har Norden stått sterkere. Med et historisk samarbeid rundt forsvarstjenester veves de nordiske landenes fellesskap enda tettere. Det er betryggende i en urolig verden. Men Norden har også en sterk, grønn muskel. Som verdens 11. største økonomi har vi en innkjøpsmakt på rundt 4000 milliarder. Tiden er overmoden for å samkjøre grønne krav i offentlige anskaffelser.​

En fjern drøm, sier du? Absolutt ikke.​

Nordiske helseforetak har allerede samkjørt innkjøpskrav på en rekke varer. Til stor suksess, og nå skal de samarbeide enda tettere. Dette er et godt eksempel på hvordan samkjørte krav forenkler anskaffelsesprosessen, og skaper nye og større markeder for mer klima- og miljøvennlige produkter og tjenester. ​

Skal virksomhetene ta risiko og legge om til mer bærekraftige produkter og tjenester trenger de et større marked. Som for eksempel et felles nordisk marked. Ved å stille felles og standardiserte klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser på tvers av landegrensene, får Nordens innkjøpere slagkraft til å påvirke store industriaktører og kan være med å endre lineære verdikjeder. ​

Grønne offentlige anskaffelser er en motor i omstillingen av Norge. Så hvorfor ikke tenke større? En samlet nordisk innkjøpsmakt vil utvilsomt gjøre det lukrativt for en rekke næringslivsaktører både i og utenfor Norden til å investere i mer klima- og miljøvennlig produksjon. Og som alle vet: Et felles grønt, nordisk marked for offentlige anskaffelser vil bidra til raskere omstilling i tråd med vedtatte planer og reguleringer. ​​

Medvirkende

  • Hilde Sandvik, Journalist
  • Bente Hayes, Administrerende direktør, Sykehusinnkjøp
  • Elisabeth Hunter, Administrerende direktør, Vinmonopolet
  • Gro Jære, Administrerende direktør, Forsvarsmateriell
  • Alexander Haneng, Direktør innovasjon og bærekraft, NHO Service og Handel
  • Einar Wilhelmsen, Leder for profesjonelle anskaffelser, Svanemerket
  • Cathrine Pia Lund, Administrerende direktør, Svanemerket

Velkommen til diskusjon!

Arrangementet vil bli streamet på svanemerket.no.

Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med oss.

Nina Margareta Høie

pressesjef

+47 46355314nmh@svanemerket.no

Les mer