Arendalsuka 2024: Må byggebransjen på rehab? Vi snur verdens mest klimavennlige byggestein

Miljømerking Norge – Svanemerket, inviterer sammen med Brød&Miljø nettverket*, til en terapeutisk rehabiliteringstime der det både stilles diagnoser og skrives ut medisin.

Arrangementet vil bli streamet live på denne siden.

*Brød&Miljø nettverket arrangeres av Norske arkitekters landsforbund sammen med Statsbygg, Treindustrien, Tekna, Miljømerking Norge – Svanemerket, Oslobygg, Betong Norge og FutureBuilt.

Vi bygger som aldri før. Og la oss være ærlige: Det kommer vi til å fortsette med.

Samtidig skal utslipp kuttes og naturen restaureres. Det blir ikke lett. Skal bransjen lykkes med bærekraftig vekst må alle steiner snus. Og vi må starte med den største byggesteinen av dem alle: rehabilitering.​

​Ingen bygninger har så store ressurspådrag som de som rives for å bygge nytt. Derfor legger EUs nye direktiver til rette for en storslagen rehabiliteringsboom i byggebransjen. For rehabilitering kan både halvere utslipp, bidra til å bevare natur og fremme en sirkulær økonomi. ​

Men rehabilitering av bygg er ikke ukomplisert. Noen mener at rehabilitering går på bekostning av både moderne estetikk og arealeffektiv boligbygging. Andre mener at rehabilitering er kostbart og tar for lang tid. ​

​Så hvordan skal vi klare å snu verdens mest klimavennlige byggestein?

Historien forteller oss at bygg med høy kvalitet ikke rives. Byggebransjen selv ønsker å bli sirkulær. Svanemerket opplever en sterkt økende interesse for rehabilitering av bygg. Og sterke krefter i EU ønsker en kraftig rehabiliteringsbølge for både bygg og anlegg. Ikke bare fordi det sparer miljø og materialer, men fordi det er en forutsetning for sirkulærøkonomi.​

​Spørsmålet er: Trenger vi et forbud mot riving? Eller holder det å sende byggebransjen på rehab?

Medvirkende

  • Sigrun Gjerløw Aasland, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet
  • Gro Sandkjær Hansen, Forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR
  • Heikki Eidsvoll Holmås, Direktør for bærekraft og politikk, Sopra Steria Footprint
  • Anders Fylling, Direktør for Bærekraft og spesialfag, Statsbygg
  • Christine Flataker Johannesen, Konserndirektør, Frydenbø Eiendom
  • Kai Reaver, Fagsjef, Norske arkitekters landsforbund
  • Cathrine Pia Lund, Administrerende direktør, Svanemerket

Velkommen til debatt!

Arrangementet vil bli streamet på svanemerket.no.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.

Svanemerket inviterer til debatt i samarbeid med Brød&Miljø nettverket.

Nina Margareta Høie

pressesjef

+47 46355314nmh@svanemerket.no

Les mer