Bærum kommune prisbelønnet for grønne innkjøp

Mange snakker om hvor viktig det er at offentlige innkjøp blir mer miljøvennlige. Bærum kommune gjør noe med det. I løpet av to år har de doblet innkjøpene av miljømerkede varer og tjenester, og derfor vant de Svanemerkets pris som beste innkjøper for året 2020.

Fra venstre ser vi: Tormod Lien, markedsrådgiver i Svanemerket, Børge Fjelldal, spesialrådgiver i Bærum kommune, Heidi Elise Rygg, innkjøpssjef i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune, Sandra Hellesø, rådgiver i Bærum kommune, Tone Vingen, spesialrådgiver i Bærum kommune, Elisabeth von Krogh, markedsrådgiver i Svanemerket og Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket. Foto: Bærum kommune

Skal det grønne skiftet og overgangen til en mer sirkulær økonomi skyte fart, må offentlige innkjøpere stille ambisiøse miljøkrav til det de skal anskaffe. Hvert år kjøper de inn for 595 milliarder kroner, og har en enorm markedsmakt.

Når de krever varer og tjenester som er mer miljøvennlige, blir det mer lønnsomt for bedriftene å kunne tilby produkter med mindre miljøbelastning. Slik sett har offentlige innkjøpere både stor makt og stort ansvar for å bidra til mindre miljøbelastende næringsutvikling og produksjon.

Bærum kommune prisvinner for 2020

Nå har Bærum kommune fått Svanemerkets innkjøperpris fordi de går foran som et godt eksempel. De siste to årene har kommunen doblet andelen anbudskonkurranser der miljøkrav spiller en viktig rolle. Særlig innen bygg og anlegg har andelen konkurranser med ekstra strenge miljøkrav økt mye. Hele 92 prosent av anbudskonkurransene i bygg og anlegg hadde ekstra strenge miljøkrav i 2020.

Det Bærum kommune har gjort, er både inspirerende og imponerende. Mange er ganske gode på å snakke om det grønne skiftet, men her ser vi faktisk at ord blir til handling. Det har stor miljøeffekt når en kommune som anskaffer for 3,8 milliarder kroner i året bestemmer seg for å profesjonalisere innkjøpene og stille strenge miljøkrav.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Verktøy som forenkler

Det er krevende å være offentlig innkjøper. Det er svært mange fagområder og viktige regelverk å holde orden på. Samtidig er det utfordrende å klare å stille gode krav på alle tenkelige områder. Å bruke miljømerker som del av miljøkravene gjør det enklere å sikre at kommunen gjør gode miljøvalg i anskaffelsene sine.

– Våre innkjøpere er både proffe, tøffe og positive til å intensivere miljøinnsatsen, og jeg er veldig stolt av dem. Vi har fått til en kraftig økning av miljøinnkjøp innen bransjer som vaskeri, renhold og trykksaker. Det samme gjelder varer som møbler, forbruksvarer og inkontinensprodukter. Hele 80 prosent av innkjøpene i disse bransjene er nå miljømerkede produkter, sier Heidi Rygg, anskaffelsessjef i Bærum kommune.

– Resultatene som vi nå oppnår på innkjøp, kommer fordi våre ansatte både er motiverte og har økt kompetansen sin på miljø ytterligere, blant annet ved å være med i Nettverket for miljømerket innkjøp. Vi tar imot ekstern bistand og leverer gode miljøkrav. Dette skaper ringvirkninger helt tilbake til produsentleddet, sier Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune.

Dette er Svanemerkets innkjøperpris

Svanemerkets innkjøperpris deles ut til innkjøpere som har utmerket seg med god praksis når det gjelder grønne anskaffelser. Formålet er å vise fram beste praksis på mer miljøvennlige anskaffelser, og å inspirere flere til å stille ambisiøse miljøkrav.

Tidligere vinnere er bl.a. Bergen kommune og Ålesund kommune.

Kontakt

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no