Sirkulær økonomi

I en sirkulær økonomi tar vi godt vare på produktene vi produserer og materialene de består av, slik at vi kan bruke dem igjen og igjen — i stedet for å hente ut stadig mer ressurser fra naturen.

Ofte når vi snakker om klimakrisen eller det alvorlige tapet av naturmangfold, blir sirkulær økonomi løftet fram som en løsning. «Vi må vekk fra bruk og kast-samfunnet, og over i en sirkulær økonomi der gjenbruk er regelen og ikke unntaket», sier vi gjerne. Men hva betyr egentlig det?

I en sirkulær økonomi er målet at ressurser skal brukes på nytt, og at ingenting skal gå til spille.

Sirkulær økonomi: Ta-vare-på-økonomi

Alle tingene vi har rundt oss, alle materialene vi bruker, kommer fra naturen. Trevirket kommer fra skogene, metallene fra gruver osv. Ressursene naturen byr på blir altså til materialer vi lager alt mulig av.

I en sirkulær økonomi tar vi godt vare på produktene vi produserer og materialene de består av, slik at vi kan bruke dem igjen og igjen — i stedet for å hente ut stadig mer ressurser fra naturen.

Målet er at ingenting skal gå til spille. Ikke noe er avfall. Alt er ressurser og brukes på nytt. En slik tilnærming fører til mye mindre press på naturen, lavere klimagassutslipp og mindre forurensing.

Svanemerket stiller krav i hele produktets liv fra A til Å. Kravene tar hensyn til sirkulær økonomi i alle de ulike fasene.

I den sirkulære økonomien designer vi produktene slik at de lar seg reparere og demontere, vi produserer med minst mulig svinn, produktene har god kvalitet og lang levetid, og vi har gode systemer for å samle inn og tilrettelegge materialene for ny bruk i andre produkter.

På denne måten trenger vi mindre tilførsel av jomfruelige ressurser, vi bruker mest mulig av det vi allerede har, om igjen.

Kjennetegn ved sirkulær økonomi

  • Bruk og bruk om igjen
  • Behov for å hente mindre ressurser fra naturen, fordi vi bruker materialer som allerede er utvunnet
  • Produktene har høy nok kvalitet til å vare lenge
  • Vi tar vare på det vi har
  • Det er enkelt å få reservedeler slik at du kan vedlikeholde og reparere produktene ved behov
  • Etter endt bruksperiode går det an å skru fra hverandre produktet slik at metallet, plasten eller andre materialer kan brukes igjen i andre produkter
  • Svært lite blir til avfall som brennes opp, det aller meste brukes på nytt
  • Dermed får vi mindre behov for å utvinne stadig nye ressurser fra jorda

88

milliarder tonn ressurser henter vi ut fra naturen per år (globalt)

11

Det er 11 tonn naturressurser per person

300%

Fra 1970 til 2015 økte mengden vi tar ut fra naturen med 300 %Kilde: theworldcounts.com

Lineær økonomi

Den økonomien vi har hatt til nå, er lineær. Vi henter ressurser ut fra naturen, bearbeider dem til produkter som vi bruker og deretter kvitter oss med. Så utvinner vi nye ressurser fra naturen — og hele prosessen gjentar seg.

Dagens lineære økonomi er ikke bærekraftig

Dette er ikke bærekraftig. Den lineære modellen gjør at vi tar ut mye mer ressurser fra naturen enn den klarer å gjenskape. Ved å belaste naturen så mye, utarmer vi de ressursene kloden vår har å by på. Dette fører også til utryddelse av mange dyre- og plantearter. I tillegg skaper vi for altfor store klimagassutslipp, noe som truer liv og stabilitet på hele kloden. Vi kan rett og slett ikke fortsette sånn.

Nyheter