Frokostseminar: Blir grå innkjøp endelig grønne?

Regjeringen har varslet et nytt regelverket for offentlige anskaffelser, og der klima og miljø skal vektes mer. Men hvilke tiltak er det som egentlig funker? Hva gjør de i resten av Norden som vi kan lære av? Og hva ønsker næringslivet? Velkommen til frokost og spennende diskusjoner.

 • Dato:  21. mars
 • Tid:  9:00-10:00, frokost fra kl 8:30
 • Sted:  Grand Hotel Oslo

Se opptak fra arrangementet under.

Fra venstre: Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, Sindre Røstad, seniorrådgiver for anskaffelser i Statens Vegvesen, Marianne Breiland, rådgiver for anskaffelser i LO, Rikke Dreyer, leder for anskaffelser i Miljømerking Danmark, Tommy Hestem, rådgiver for anskaffelser i Asker kommune, Trine Skei-Grande, direktør for bærekraft, politikk og samfunn i Footprint.

Det offentlige handler for 650 milliarder i året, men bruker i liten grad anskaffelser som verktøy for grønn omstilling. Nå skal regelverket gjennomgås. Hva bør endres?

Deltakere

 • Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri
 • Sindre Røstad, rådgiver for anskaffelser i Statens Vegvesen
 • Marianne Breiland, rådgiver for anskaffelser i LO
 • Rikke Dreyer, leder for anskaffelser i Miljømerking Danmark
 • Tommy Hestem, rådgiver for anskaffelser i Asker kommune
 • Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge
 • Moderator: Trine Skei Grande, direktør for bærekraft, politikk og samfunn i Footprint

For ett år siden konkluderte Riksrevisjonen med at myndighetene ikke bruker innkjøpsmakten godt nok for å sikre grønne offentlige anskaffelser. Svanemerkets undersøkelse blant innkjøpsansansvarlige i 100 norske kommuner bekrefter dette:

 • Under halvparten har satt miljø- og klimamål for sine anskaffelser
 • Tre av fire synes det er vanskelig å stille krav til miljø og klima i sine anbud

Det offentlige må i mye større grad utnytte potensialet for grønn omstilling som ligger i de 650 milliardene innkjøperne disponerer. Dit kommer vi når mange innkjøpere stiller gode og standardiserte miljøkrav til alt de anskaffer. For å lykkes med dette, må det bli enkelt å stille gode miljøkrav.

Næringsministeren har varslet en gjennomgang av regelverket og veiledningen for offentlige anskaffelser, og ønsker at klima og miljø skal vektes med minst 30 prosent fremover. Men hvilke tiltak er det som egentlig funker? Hva gjør de i resten av Norden som vi kan lære av? Og hva ønsker næringslivet?

Program

 • 08:30-09:00 Frokost.
 • 09:00 Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge ønsker velkommen.
 • Hva gjør de i Danmark? Rikke Dreyer, leder for anskaffelser i Miljømerking Danmark
 • Tre kjappe om grønne anskaffelser
  – En innkjøpers hverdag i staten, Sindre Røstad, rådgiver anskaffelser i Statens Vegvesen
  – En innkjøpers hverdag i kommunen, Tommy Hestem, rådgiver anskaffelser i Asker kommune og styreleder KS innkjøpsforum
  – Industrien er klar, men hva trenger de? Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri
 • Panelsamtale, ledet av moderator Trine Skei Grande, direktør for politikk og samfunn i Footprint
 • Oppsumering ved Cathrine Pia Lund

Kontakt

For spørsmål om arrangementet, se kontakt under.

Nina Margareta Høie

pressesjef

+47 46355314nmh@svanemerket.no