Statens Vegvesen satser grønt med ny svanemerket kantine på Lillehammer

Statens Vegvesen sin kantine er den andre kantinen i Norge som er sertifisert etter Svanemerkets ambisiøse og skjerpede krav til serveringssteder.

Fra venstre: Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket, Jane Bordal, direktør fellesfunksjoner og HR og HMS i Statens Vegvesen, Sindre Røstad, seniorrådgiver for innkjøp i Statens Vegvesen, Tormod Lien, seniorrådgiver for anskaffelser i Svanemerket. Foto: Svanemerket

I Norden kaster vi 3,5 millioner tonn mat i søpla hvert år. Norge står alene for rundt 450 000 tonn. Globalt står maten vi spiser for omtrent en tredjedel av vår klimapåvirkning. Derfor har Svanemerket lansert strenge krav til kantinedrift.

En svanemerket kantine måler blant annet mengden matavfall per gjest, må redusere mengden mat som kastes og unngå porsjonsforpakninger. I tillegg skal personalet på kjøkkenet få opplæring i hvordan de kan forebygge matsvinn.

– Det er en kraft i å bruke et offisielt miljømerke som Svanemerket, for det gir oss noe konkret å vise til. Ikke minst er Svanemerket viktig for våre ansatte, da det gjør miljøarbeidet vårt mer synlig. Vi i Statens Vegvesen satser bredt og på flere områder for å få ned klimagassutslippene våre, for eksempel med den nye kantinen på Lillehammer, sier Jane Bordal, direktør fellesfunksjoner og HR og HMS i Statens Vegvesen.

En tredjedel av all mat som produseres på verdensbasis blir kastet. Dette må vi slutte med.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

En kantine for fremtiden

En virksomhet som ønsker en svanemerket kantine, tar et helhetsgrep for sitt klima- og miljøarbeid. I tillegg til redusert matsvinn, skal kantinen begrense sitt vann og energiforbruk, og redusere bruken av skadelige kjemikalier. Kantinen skal også kjøpe mer miljøvennlige varer og tjenester, og servere en andel økologisk og kortreist mat og drikke. Det er heller ikke lov med engangsartikler i vanlig servering og det er strenge krav til dette for catering eller take away.

– En tredjedel av all mat som produseres på verdensbasis blir kastet. Dette må vi slutte med. Svanemerket stiller strenge krav til matavfall og bærekraftig kantinedrift. Nå kan Statens Vegvesen sine medarbeidere nyte godt av å bruke en kantine som oppfyller verdens strengeste kantinekrav. Jeg håper at mange andre statlige aktører velger å gjøre det samme, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

I Norge kaster vi, både forbrukere og serveringssteder, rundt 450 000 tonn mat i søpla hvert år. Foto: Werner Anderson

Store ambisjoner

Statens Vegvesen har store ambisjoner når det gjelder bærekraft. De ønsker å utfordre andre statlige virksomheter til å satse på mer miljøvennlige løsninger.

– Statens Vegvesen skal bli beste offentlige innkjøper innenfor bærekraft og miljø. Men målet er også å få med andre statlige virksomheter til å satse. Det er mye prat om bærekraft, men prat tar oss bare «så» langt. Nå vil vi gjøre noe som monner. Bærekraft er også merkevarebygging, både internt og eksternt, for selv om vi er en offentlig aktør så må vi ha ambisjoner, sier Sindre Røstad, seniorrådgiver for innkjøp i Statens Vegvesen.