Høring: Forslag til reviderte miljøkrav til avisingsmidler

Kravene for svanemerkede avisingsmidler er nå lagt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 28.mai.

Svanemerket har revidert kravene til avisingsmidler. Du kan si din mening innen 28.mai.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Krav til klassifisering av inngående stoffer (O4) (se spesielt på definisjonen av inngående stoffer og forurensinger på side 11).
  • Grenseverdien for klorid er skjerpet.
  • Listen over stoffer som ikke får inngå (O10); er det noen av stoffene på listen som ikke er relevante?
  • Nytt effektivitetskrav; både testmetoder og grenseverdier (012).
  • Emballasjekravene; resirkulert materiale og design for resirkulering (O14-O15).

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Caroline Karlsson. Kontaktperson i Norge er Arne Godal, og vi ber dere sende kommentarene til oss inn 28.mai via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til post@svanemerket.no.

Arne Godal

miljørådgiver

+47 97184809ag@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf).

Forslag til miljøkrav (pdf).

Bakgrunnsdokument (pdf).