Høring: Forslag til reviderte miljøkrav til kaffetjenester

Miljøkravene for svanemerket kaffetjeneste er nå lagt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 14.april.

Kaffemaskin
Svanemerket har nå revidert kravene til kaffetjenester. Du kan si din mening innen 14.april.

De største endringene som foreslås

 • Kaffetjenesten må nå i sin helhet oppfylle kravene, noe som vil si at alle tjenestens kaffemaskiner og alle innkjøpte råvarer må oppfylle kravene. Man kan ikke lengre velge å svanemerke kun en del av kaffetjenesten.
 • Krav om 100 % sertifiserte råvarer til produksjon av drikke (kaffe, te og kakao). Med sertifisert menes økologisk sertifisert eller sertifisert med andre råvaremerkeordninger som Rainforest Alliance eller Fairtrade.
 • Innføring av valgfrie poengkrav. Det stilles ingen obligatorisk minimumsgrense til innkjøp av økologisk kaffe, men virksomheten får poeng for innkjøp av økologisk kaffe, te, kakao, sukker og melk, innkjøp av kaffe dyrket i skogslandbruk, samt innkjøp av miljømerkede produkter og tjenester.
 • Krav til energieffektivitet som må oppfylles ved nyinnkjøp og utskifting av kaffemaskiner
 • Oppdaterte krav til transport.
 • Innføring av sirkulære krav med fokus på gjenbruk.
 • Krav om informasjon til kunden av kaffetjenesten om avfallshåndtering og redusert bruk av engangsartikler.

Endringer vi gjerne vil ha kommentarer til

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:

 • Grenseverdien på 100 % sertifiserte råvarer.
 • Råvarekravene generelt, samt innføring av poengkrav til andel innkjøpt økologisk sertifisert kaffe.
 • Krav til «Kaffemaskiners komponenter i kontakt med næringsmidler” og krav til ”Kaffemaskinens vannkvalitet». Kravforslaget gjelder for både eksisterende kaffemaskiner og nyinnkjøp av kaffemaskiner. Er det mulig å dokumentere for kaffemaskiner som allerede er i sortimentet? Alternativt, bør kravet kun stilles ved nyinnkjøp av kaffemaskiner?
 • Foreslåtte nye kravområder til gjenbruk, avfallshåndtering og redusert bruk av engangsartikler.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Vivian Grønhaug Ottemo. Kontaktperson i Norge er Taran Henriksen, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 14.april via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til post@svanemerket.no.

Taran Henriksen

MIljørådgiver

+47 99293758the@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til miljøkrav (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)