Høring: Forslag til reviderte miljøkrav til maling og lakk

Miljøkravene for svanemerket maling og lakk er nå ute på offentlig høring. Høringsfristen er 8.februar.

Et åpnet malingsspann med en pensel
Svanemerket har nå revidert kravene til maling og lakk. Du kan si din mening innen 8.februar.

I revisjonen er kravene til utendørs og industriell maling og lakk slått sammen med kravene til innendørs maling, slik at kravene til disse varegruppene er samlet i ett og samme kriteriedokument.

De viktigste endringene som foreslås

  • Nytt krav til fornybare råvarer i akryl- og alkydbindemidler
  • Nytt krav til «global warming potensial» for sementbaserte bindemidler
  • Nytt energikrav for fremstilling av titandioksid. Det foreslåtte kravet er et første utkast, og vi mottar gjerne forslag til alternativt krav
  • Emmisjonskrav til formaldehyd, VOC, TVOC og TSVOC for innendørs maling og lakk
  • Senket grenseverdi for mengde konserveringsmidler i utendørs- og industrimaling /lakk
  • Mengde konserveringsmidler kan rapporteres enten ved beregning eller analytisk (HPLC)
  • Forbud mot 34 bisfenoler
  • Nytt kvalitetskrav for industriell maling og lakk beregnet til møbler
  • Nye krav til emballasje som fremmer bruk av resirkulert materiale og forbyr metallemballasje

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Thor Hirsch.

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Tove Bræin, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 8.februar via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til post@svanemerket.no.

Tove Bræin

teamleder/miljørådgiver

+47 95830441tb@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til miljøkrav (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)