Høring: Forslag til reviderte miljøkrav til tekstilvaskemidler for profesjonell bruk

Miljøkravene for svanemerkede tekstilvaskemidler for profesjonell bruk er nå ute på offentlig høring. Høringsfristen er 31.januar.

Svanemerket reviderer nå miljøkravene til tekstilvaskemidler for profesjonell bruk. Du kan si din mening innen 31.januar.

Kommentarene vi får inn vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med å skjerpe og forbedre kravene.

De viktigste endringene som foreslås er

  • Skjerpede krav til CDV (kritisk fortynningsvolum), innhold av ikke aerob- og anaerob nedbrytbare stoffer, samt miljøklassifiserte stoffer. Vi oppfordrer produsentene til å sjekke sine produkter i forhold til disse kravene (krav O10-O12) ved bruk av beregningsarket i løpet av høringsperioden.
  • Forbud mot fosfat.
  • Nye krav til emballasje (krav O14-O18).

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Caroline Karlsson. Ta kontakt med oss her i Norge dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

Send oss høringssvar

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Kontaktperson i Norge er Arne Godal, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 31.januar via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til post@svanemerket.no.

Arne Godal

miljørådgiver

+47 97184809ag@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til miljøkrav (pdf)

Bakgrunnsdokument (pdf)

CDV-calculation (xls)