Høring: Reviderte krav for kjemiske byggprodukter

Forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av kjemiske byggprodukter er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 4.juni.

Svanemerket hjelper deg å ivareta både kvalitet, miljø og inneklima.

Svanemerket reviderer miljømerkingskravene til kjemiske byggprodukter og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de nye kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med kravene.

Høringsforslaget inkluderer at det nå også er mulig å svanemerke mørtel og murpuss innenfor denne produktgruppen. En annen viktig endring er at produktgruppen ikke lenger omfatter utendørs og industriell maling og lakk, da disse er flyttet til produktgruppen Maling og lakk.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Energi og klima: Nye krav til produsenter av sement/hydrauliske bindemidler og titandioksid
  • Inneklima: Nye krav om å måle emmisjoner fra sluttproduktet. Kravet er i samsvar med EU-taksonomien og BREEAM v6.0
  • Sirkulær økonomi: Nytt krav til plastemballasje som fremmer bruk av resirkulert materiale
  • Bærekraftige råvarer: Nye krav til ulike bindemidler

Forslaget til nytt, revidert kravdokument er utarbeidet av Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Hamid Ahmadi.

Deres kommentarer er viktig for oss, og vi ber dere sende innspill innen 4.juni 2024 via svarskjema på nettsiden vår, per post eller til post@svanemerket.no. Alle høringssvar blir gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Spørsmål?

Tove Bræin

teamleder/miljørådgiver

+47 95830441tb@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav og bakgrunn (engelsk, pdf)