Høring: Reviderte krav for kosmetiske produkter

Forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av kosmetiske produkter er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 29.april.

Svanemerkede produkter til hud og hår tilfredsstiller strenge krav som ivaretar både helse og miljø.

Svanemerket reviderer miljømerkingskravene til kosmetiske produkter og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de nye kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med kravene.

De viktigste endringene som foreslås er:

Krav om RSPO-sertifisert palmeolje/palmekjerneolje (krav O4).

  • Listen over klassifisering av stoffer som ikke er tillatt er oppdatert med nye fareklassifiseringer (krav O5).
  • Oppdatert definisjon for mikroplast og hormonforstyrrende stoffer (krav O6).
  • Kravet til mengde parfymeallergener i produktet er skjerpet (krav O10).
  • I kravet til miljøfarlige stoffer er den generelle grenseverdien skjerpet, og de mest miljøfarlige stoffene er nå helt forbudt. Tensider er ikke lenger unntatt (krav O16).
  • Fossilbaserte fibre er ikke lenger tillatt i våtservietter (krav O24).
  • Det er innført nye krav til primæremballasje laget av stiv og fleksibel plast, papirbaserte materialer og aluminium. Glass er ikke lenger tillatt, og miniatyrflasker solgt til Hotell/Restaurant/Catering-sektoren kan ikke svanemerkes (krav O31-O34).
  • Vekt-nytte kravet til emballasje (WUR-kravet) er skjerpet (krav O35).

Forslaget er utarbeidet av Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Lise Frank Axelsen.

Deres kommentarer er viktig for oss, og vi ber dere sende innspill innen 29. april 2024 via svarskjema på nettsiden vår, per post eller til post@svanemerket.no. Alle høringssvar blir gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Webinar

Det skal holdes et webinar på engelsk om høringen 8. mars – se invitasjon og påmelding her.

Spørsmål?

Karen Marie Haug

Miljørådgiver

+47 930 48 691kmh@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav (engelsk pdf)

Bakgrunnsdokument (engelsk pdf)

WUR calculation (engelsk xls)

CDV calculation leave on (engelsk xls)

CDV calculation foam soap (engelsk xls)

CDV calculation rinse off (engelsk xls)

Appendix (engelsk pdf zip)