Høring: Reviderte krav for utvendig panel og kledning

Forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av utvendig panel og kledning. Høringsfristen er 26.april.

moderne hus sett utenfra

Svanemerket reviderer miljømerkingskravene til utvendig panel og kledning og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de nye kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med kravene.

De viktigste endringene som foreslås er:

  • Produktdefinisjon: Kriteriene inkluderer nå overflatebehandlet trepanel, tre/plast-kompositter (WPC) og aluminium som brukes i festesystem for montering av paneler og kledning.
  • Nytt krav til bærekraftig uttak av mineralske råvarer.
  • Nye krav til råmaterialer for WPC og aluminium.
  • Strengere krav til andel resirkulerte råmaterialer i mineralullbaserte paneler.
  • Nye og strengere krav til energiforbruk ved produksjon av paneler samt produksjon av sement.
  • Strengere kjemikaliekrav, inkludert et forbud mot CMR kategori 2 stoffer.
  • Nytt krav til holdbarhet og forventet levetid.
  • Nytt krav om innovasjon.

Forslaget er utarbeidet av Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Thomas Christensen.

Deres kommentarer er viktig for oss, og vi ber dere sende innspill innen 26.april 2024 via svarskjema på nettsiden vår, per post eller til post@svanemerket.no. Alle høringssvar blir gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Spørsmål?

Jørgen Flo

miljørådgiver

+47 93207143jfl@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav (engelsk pdf)

Bakgrunnsdokument (engelsk pdf)