Høring: Reviderte krav for vaskehaller for kjøretøy

Forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av vaskehaller for kjøretøy er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 15. november.

Svanemerket har revidert kravene til vaskehaller for kjøretøy, og du kan si din mening innen 15.november.

Svanemerket reviderer miljømerkingskravene til vaskehaller for kjøretøy, og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de nye kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med kravene.

Miljøkravene gjelder vaskehaller for personbiler, busser, vogntog, sporgående kjøretøy som trikk, T-bane, tog og flyvask.

De viktigste endringene

 • Haller for vask av fly er inkludert
 • Krav til utslipp av tungmetaller, olje og andre forurensingsparametere er strammet inn
 • Grenseverdi for vannforbruk er strammet inn og blitt differensiert
 • Kravet til Svanemerkede vaske- og pleiemidler er skjerpet fra 30 % til 100 %
 • Nytt krav til energiforbruk
 • Nye poengkrav for ytterligere redusert vannforbruk, avansert vasketeknologi, gjenbruk av emballasje, direkte påfylling av kjemiske produkter, ytterligere redusert energiforbruk og bruk av solcellepanel

Vi ber om synspunkter og kommentarer til forslaget som helhet og spesifikt til følgende punkter:

 • Utslipp fra vaskehallen, krav O6
 • Vannforbruk, krav O7
 • Energiforbruk, krav O14
 • Grenseverdi for oppnådde poeng, krav O18
 • Årlig rapportering, krav O26
 • Stasjonær dampvask, kap. 1.8.

Forslaget er utarbeidet av Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlige Lena Stenseng og Anita Øygarden Burgos.

Deres kommentarer er viktig for oss, og vi ber dere sende innspill innen 15. november 2023 via svarskjema på nettsiden vår, per post eller til post@svanemerket.no. Alle høringssvar blir gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Spørsmål?

Randi B. Rødseth

teamleder/miljørådgiver

+47 99522486rbr@svanemerket.no

Det er ikke lenger mulig å kommentere på forslag til nye krav. Høringsfristen var 15.november.

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav (engelsk, pdf)

Bakgrunnsdokument (engelsk, pdf)