Høring: Reviderte krav til gulv og underlag til gulv

Forslag til revisjon av miljøkrav for svanemerking av gulv og underlag til gulv er nå på offentlig høring. Høringsfristen er 18. september.

Svanemerket har revidert kravene til gulv og andre underlag. kan du si din mening innen 18. september.

Svanemerket reviderer kravene til gulv og underlag til gulv og vi gjennomfører nå en høring for å få kommentarer til de reviderte kravene. Høringsforslaget sendes til et bredt spekter av høringsinstanser og høringsinnspillene vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med å skjerpe og forbedre kravene.

De viktigste endringene

  • Kravet til andel fornybare og/eller resirkulerte råvarer er skjerpet.
  • Kjemikaliekravene og kravene til emisjoner er skjerpet.
  • Det stilles mer omfattende råvarekrav til plast og WPC (Wood Plastic Composite).
  • Opprinnelse og sporbarhet skal dokumenteres for alle råvarer.
  • Det er innført krav om energikartlegging og kravet til energiforbruk er skjerpet.
  • Det er innført krav til produktemballasje om at den skal inneholde resirkulert materiale.
  • Det stilles krav til garanti, tilgjengelighet av reservedeler, merking og sporbarhet, reparerbarhet og resirkulerbarhet.
  • Det er innført innovasjonskrav.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av nordisk produktansvarlig Thibault Angles d’Ortoli, Miljømerking Sverige.

Deres kommentarer til de nye miljøkravene er viktig for oss. Innspill kan sendes innen 18. september 2023 via svarskjema under på denne siden, per post eller epost til post@svanemerket.no. Alle høringssvar vil bli gjennomgått og vurdert, og en oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn vil være tilgjengelig hos Miljømerking.

Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til denne høringen kan du ta kontakt med vår miljørådgiver Kristian Kruse.

Kristian Kruse

miljørådgiver

+47 92656283kk@svanemerket.no

Høringsdokumenter

Høringsbrev (pdf)

Forslag til krav (engelsk, pdf)

Bakgrunnsdokument (engelsk, pdf)