Invester i nordiske bærekraftsvinnere

Det norske fondsselskapet CARN spesialiserer seg på investeringer i nordiske selskaper som har høye ambisjoner når det gjelder å bidra til FNs bærekraftsmål. Nå er CARNs aksjefond Long Short blitt svanemerket.

lisensoverrekkelse carn
På bildet ser vi fra venstre Harald Havnen – Senior Analyst, Jon Audun Kvalbein – Sustainability Analyst, og Christer Bjørndal – Partner and Portfolio Manager i CARN Capital sammen med Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge. Foto: Thomas Brun/NTB

Siste skudd på stammen av svanemerkede fond kommer fra det norske fondsselskapet CARN, med deres aksjefond CARN Long Short. CARN spesialiserer seg på investeringer i nordiske selskaper som har høye ambisjoner når det gjelder å bidra til FNs bærekraftsmål.

CARN har utviklet et helt eget rammeverk der både FNs bærekraftsmål og tradisjonelle analyser av miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) er viktige faktorer for hva fondet skal investere i.

– Interessen for å investere i bærekraft er stigende, både blant store investorer og småsparere. Dette er et innovativt og spennende fondsprodukt der FNS bærekaftsmål og Svanemerkets strenge kriterier spiller sammen på en måte vi ikke har sett før, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket, Anne-Grethe Henriksen.

Tradisjonelt har etiske investeringer gjerne blitt sett på som investeringer med økt risiko og mindre avkastning. Nå mener vi det er motsatt. Nå er det forvaltere som ikke tar med seg bærekraftperspektivet i investeringsanalysen som tar den største risikoen

Christer Bjørndal, daglig leder i CARN Capital

Hva betyr det at et fond er svanemerket?

Et svanemerket fond lever opp til krav som øker investeringene i selskaper med gode prestasjoner på bærekraft, og som tar sikte på å øke finansbransjens synlighet og engasjement i bærekraftspørsmål gjennom transparens og dialog med investorer. Helt konkret stilles krav til hvilke selskap og bransjer det kan investere i, og hvilke som ikke er bærekraftige nok. I dag har mange fond en begrensning når det gjelder selskaper som utvinner kull. Svanemerket går et skritt lenger og utelukker også olje og gass. Fondet kan heller ikke investere i tobakk, uran eller våpen.

Fondet må videre være forvaltet på en åpen måte, og ta sikte på å påvirke selskapene det har investert i til å bli enda mer bærekraftige. Fondet skal gjøre en grundig bærekraftsanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene. Forvalteren må også informere om hvilke aksjer og obligasjoner m.m. som er i fondet, og gi ut en årsrapport om fondets bærekraftsarbeid.

300 milliarder NOK i svanemerkede fond

I Norge har både private sparere og selskaper vist stor interesse for å investere i svanemerkede fond. I alt finnes det nå 71 ulike fond på det nordiske markedet. Samlet sett forvalter de en kapital på 300 milliarder norske kroner. Sverige, som er et mye mer modent fondsmarked, har 31 svanemerkede fond, her i Norge selges det nå 29 svanemerkede fond, mens Danmark nå kan skilte med 32 og Finland med 16.