Kronikk: Barna våre fortjener en giftfri skolehverdag

Flere norske skolebygg får stryk på inneklima og hundrevis av skoler bør renoveres. Det gir oss en mulighet til å satse på mer miljøvennlige løsninger for barna våre. Den muligheten må vi gripe.

Torvbråten skole i Asker er Svanemerket. Foto: Hundven Clements

Kronikken var først publisert i Trønderdebatt, 29.juli 2023.

«Hvem vil priorioritere barnas inneklima?» spør Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer i sin kronikk i Trønderdebatt for kort tid siden. I dag utgjør skolen en helserisiko for elever og lærere. Skolen skal være et sted for lek og lære, ikke hodepine og uro.

Kun det beste er godt nok for barna våre, og Widerøe Wibe trekker også frem behovet for mer bruk av tre i skolebyggene. Bruk av tre, så lenge det er laget av trevirke fra mer bærekraftig skogbruk og ikke er tilsatt miljøgifter, er veldig bra. Samtidig handler et godt inneklima om mer enn bruk av tre.

Det brukes fremdeles svært mange byggeprodukter ved bygging av skoler som gir fra seg unødvendig mye skadelige kjemikalier, og det er stor variasjon i klimaavtrykket fra en skole til en annen. Svanemerket, Nordens offisielle miljømerke, stiller svært strenge krav til hvilke kjemikalier som er tillatt i bygg, og det fører til at svanemerkede skoler inneholder mindre skadelige kjemikalier, som igjen gir et sunnere og bedre inneklima.

Bedre skoler til samme pris

KS Konsulent, som leverer rådgivningstjenester til kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter, besøker årlig mer enn 200 kommuner, og mange rapporterer de samme utfordringene, stramme budsjetter og skolebygg til stryk. I tillegg forteller kommunale innkjøpere at de mangler både tid og kompetanse til å stille gode miljøkrav. Klima- og miljøarbeid blir ofte sett på som dyrt og vanskelig. Sånn trenger det ikke å være.

Med Svanemerket kommer det en oppskrift på hvordan de mest miljøvennlige skolene kan bygges.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Over 60 svanemerkede skoler og barnehager er bygget eller er under oppføring i Norden de siste tre årene. To av de norske skolene kan dokumentere en halvering av klimagassutslipp, og barnehager i Sverige har dokumentert målbart bedre innemiljø.

Det behøver heller ikke koste vesentlig mer å bygge miljøvennlig. Ta for eksempel Asker-skolene Torvbråten og Sydskogen, som har jobbet helhetlig med klima og miljø, og som har demonstrert at bedre og mer miljøvennlige skoler er mulig. Dette uten at budsjettet sprekker.

Miljøvennlige skoler må prioriteres

Til høsten er det kommunevalg, og en giftfri skolehverdag bør stå på høyt prioriteringslisten. Byggenæringen har gjentatte ganger etterspurt strengere klima-, miljø- og sirkulære krav fra myndighetene. Nå må det offentlige gå foran og stille ambisiøse krav i disse prosjektene. Det vil sette fart på den grønne omstillingen og være svært positivt for elevene.

Les mer