Kronikk: Er de mest miljøvennlige byggene allerede bygget?

Svanemerket sitter klar med miljøkravene til bygg som skal rehabiliteres. Når kommer prosjektene?

Foto: Svanemerket

Først publisert på Sunnhordland, 29. mars 2022.

I Sunnhordland tar Høyre-politikerne Mathilde Tybring-Gjedde, Liv Kari Eskeland og Kari-Anne Jønnes til orde for mer bærekraftskompetanse når det gjelder riving og demontering av bygg. Det er bra at det rettes søkelys på denne delen av byggebransjen, og viktig at det kommer nye forslag til hvordan vi får raskere omstilling til en mer sirkulær økonomi.
Vi i Svanemerket merker stadig større interesse for å bygge mer miljøvennlig. Det finnes i dag flere sertifiseringer og merkeordninger for dette. Når snoren skal klippes på et nytt miljøvennlig bygg, følger det ofte en hederlig omtale i lokalavisa eller bransjebladene. Og det er absolutt fortjent.

Men noe som ikke ennå får like mye oppmerksomhet, er demontering, riving – og ikke minst rehabilitering – av det som allerede er bygget. Det er derfor gledelig å se stortingsrepresentantene sette søkelyset på dette.

Byggsektoren står for om lag 40 prosent av de globale klimagassutslippene. Av disse står byggematerialer for oppimot halvparten av sektorens utslipp. Derfor er både gjenbruk av materialer og rehabilitering av selve byggene viktige tiltak for å kutte utslippene fra byggsektoren.

I EU skal 35 millioner bygg rehabiliteres innen 2030. Det er målsettingen til Green Deal-programmet «The Renovation Wave» som ble startet i 2020. Denne enorme satsingen skal redusere klimagassutslippene fra bygg med 60 prosent og skape 160.000 grønne jobber i byggesektoren. Skal vi klare å nå klimamålene vi har satt oss her i Norge, er det svært viktig at rehabiliteringsbølgen også kommer i gang her.

Å rehabilitere bygg er en krevende øvelse. Vi trenger økt bevisstgjøring og kunnskap om at det er mulig å rehabilitere bygg på en mer miljøvennlig måte. Svanemerket er et verktøy som forenkler overgangen til mer rehabilitering og økt gjenbruk i byggesektoren. Både rehabilitering, nybygg og byggevarer kan sertifiseres med myndighetenes eget miljømerke.

Vi applauderer de som baner vei for bærekraftig rehabilitering, og vi leter nå etter det første rehabiliteringsprosjektet som kan svanemerkes. Så da gjenstår spørsmålet: Hvilken kommune, statlig aktør eller privat entreprenør ønsker å bli den første til å rehabilitere et bygg til en av verdens høyeste bærekraftsstandarder?

Les mer