Norges første svanemerkede bilvaskehall åpnet i Asker

Endelig kan også norske bilister vaske bilen på en miljøvennlig måte. Landets første svanemerkede bilvaskehall ble åpnet av forbrukerminister Solveig Horne i dag.

Norges første svanemerkede bilvaskehall, Shell Asker.

«Alle» har bil i Norge. Vi eier 2,5 millioner privatbiler, og dem vasker vi – kanskje uten å tenke så mye mer over det. Samlet sett bruker vi årlig 10 millioner kubikkmeter vann til bilvask, og 100 000 tonn med vaskekjemikalier. Mye av dette renner, sammen med oljerester og smuss fra bilene, ut i norske vassdrag, eller avleirer seg i det kommunale renseanleggets slam, som brukes som gjødsel på kornåkrene våre. Svanemerket, som stiller strenge miljøkrav både til vaskemidlene, vannforbruket og rensingen av avløpsvannet, har lenge jobbet for å introdusere mye mer miljøvennlige vaskehaller i Norge. Fredag ble endelig landets første svanemerkede vaskehall åpnet på Shell Solbråveien i Asker.

— Dette er en merkedag. For at forbrukerne skal kunne ta gode valg er det viktig med informasjon. Svanemerket på bilvaskehallen viser at den tilfredsstiller strenge miljøkrav og at alle regler er fulgt til punkt og prikke. Da blir det lett å gjøre et godt valg når du skal vaske bilen, sa forbrukerminister Solveig Horne på åpningen.

Svanemerket på bilvaskehallen viser at den tilfredsstiller strenge miljøkrav og at alle regler er fulgt til punkt og prikke.

Solveig Horne, forbrukerminister
Anita Sørlundsengen, retailsjef i ST1, mottar lisensbevis for at bilvaskehallen i Solbråveien i Asker nå er svanemerket av forbrukerminister Solveig Horne.

— Vi kan ikke vente på at andre løser miljøutfordringene for oss. Vi må gjøre det som er mulig til enhver tid, og det er derfor vi nå introduserer denne banebrytende vaskehallen som både reduserer vannforbruket og renser vaskevannet bedre. Vi er først i Norge på å få dette til, og det er vi stolte av, sa Anita Sørlundsengen, retailsjef i ST1, som driver Shell-stasjonen.

— Vi liker å være tidlig ute med positive nyvinninger her i Asker, og vi vet at forbrukerne er opptatt av å kunne velge miljøvennlige løsninger. Vi har høye miljøambisjoner i kommunen, så vi er veldig fornøyd med at Norges mest miljøvennlige vaskehall åpnes nettopp her. Den skal vi benytte oss av i kommunen, sa Lene Conradi, ordfører i Asker.

Bransjen tar ansvar

Både statsråd og ordfører roste ST1/Shell for å gå foran og gjøre store miljøforbedringer før det kommer myndighetskrav om det. Som Solveig Horne sa:

Det er godt å se at bransjen tar ansvar. Nå er jo førsteplassen tatt, men hvem blir nummer to?

Redusert vannforbruk og bedre rensing

I en svanemerket vaskehall blir vaskevannet 90 prosent bedre renset enn i andre vaskehaller, og vannforbruket redusert med mer enn 75 prosent. I tillegg bruker vaskehallen svanemerkede bilpleiemidler, der innholdet av kjemikalier som kan skade helse og miljø er strengt regulert. Dette gjør svanemerkede vaskehaller til det optimale miljøvalget for bilvask.

Les mer