Kjemikalier som skader miljøet

Mange kjemikalier har negative effekter på både vann, jord, planter og dyr. Ofte har de lang nedbrytingstid, så har de først kommet ut i naturen, gjør de skade lenge. Å bli kvitt miljøgifter og andre miljøskadelige kjemikalier er en av de største miljøutfordringene vi har.

Mange kjemikalier har negative effekter på både vann, jord, planter og dyr. Ofte har de lang nedbrytingstid, så har de først kommet ut i naturen, gjør de skade lenge.

Kjemikalier er over alt i naturen, i lufta, i jorda, i vannet. De slippes ut fra fabrikkene, dunster ut fra produktene, slites av overflatene og skylles ut med vaskevannet. Ute i naturen kan kjemikaliene gjøre skade i lang tid. Derfor er det viktig hva slags kjemikalier produsentene bruker i produkter, og hvilke tiltak de har for å forhindre forurensing. Dette stiller Svanemerket strenge krav til.

Hva skjer med det vi heller ut i vasken?

Mange kjemikalier skylles ut med vaskevannet fra dusjen, klesvasken eller bilvasken. Men de blir jo ikke borte av den grunn. De renner med vannet ut i sluket ned i kloakken og fram til renseanlegget i kommunen der du bor. Disse anleggene er rigget for å fjerne helt andre ting enn kjemikalier fra vannet. Det betyr at de stoffene hudpleieprodukter og vaskemidler er laget av i stor grad blir med vannet ut til havet. Derfor legger Svanemerket vekt på hvordan kjemikaliene virker når de kommer dit, og om stoffene er giftig for livet i vann.

Dersom stoffene som kommer ut i naturen brytes veldig sakte ned, kan de gjøre skade lenge. Derfor legger Svanemerkets krav føringer for at produsentene heller skal bruke stoffer som brytes raskt ned, det vil si at de løser seg opp og blir til ufarlige stoffer.

Tiltak mot lokal forurensing

Mye av kjemikaliebruken skjer i produksjonsfasen, i de ulike fabrikkene som lager produktene. Svanemerkets krav gjør at de mest miljøskadelige kjemikaliene ikke kan brukes i produksjonen av svanemerkede produkter i det hele tatt. Både mengden og typen kjemikalier som kan brukes er strengt regulert. Dermed er det mindre skadelige kjemikalier i omløp og mindre som kan forurense lokalt.  

Eksempler på krav Svanemerket stiller ut fra kjemikalienes effekter på miljøet:

  • Ingen svanemerkede produkter kan være tilsatt kjemikalier som er klassifisert som farlig for vannmiljøet
  • De vaskeaktive stoffene i vaskemidler til hus og oppvask må brytes raskt ned i naturen.
  • Terrassebord (holdbart trevirke) kan ikke være tilsatt tungmetaller eller biocider (giftstoffer), fordi det kan lekke ut i grunnen og forurense den.