-Skal styrke omstillingstakten

Statsbudsjettet: Svanemerket får 4 millioner ekstra til satsning på sirkulær økonomi.

Svanemerket får 4 millioner kroner ekstra for å styrke sin rolle med å forenkle overgangen til sirkulær økonomi. Det er Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket, godt fornøyd med. Foto: Werner Anderson.

-Offentlig sektor skal være en motor i overgangen til en grønn, sirkulær økonomi. Derfor er vi glad for at regjeringen viderefører satsingen på Svanemerket som et viktig verktøy for en mer sirkulær økonomi. Med 4 millioner kroner ekstra til faglig forsterkning og kunnskapsbygging blant forbrukere, innkjøpere og bedrifter kan vi ytterligere styrke vår rolle. Det er et stort behov for forenkling der ute, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Vil forenkle det sirkulære skiftet

Den ekstra bevilgningen følger opp Klima- og miljødepartementets nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi som ble lagt frem i vår.

– Vi er glade for å se at den nasjonale strategien følges opp med midler slik at vi kan konkretisere tiltakene som foreslås. Gjennom denne bevilgningen vil vi blant annet sikre at Svanemerket når ut til både produsentene og innkjøpere i offentlig sektor, slik at offentlig innkjøpsmakt raskere kan bli et kraftfullt verktøy for omstilling til en grønn, sirkulær økonomi. Det må være lett å velge rett. Både for forbrukere, offentlige innkjøpere og deres leverandører, sier Lund.

Innkjøpsmakt for omstilling

Innføring av en mer sirkulær økonomi er avgjørende for at Norge skal nå målene som er satt for reduserte utslipp innen 2030. Som myndighetenes offisielle miljømerke er Svanemerkets oppgave å gjøre det enklere for innkjøpere, tilbydere og forbrukere å bruke innkjøpsmakten til å sikre et raskere, sirkulært skifte i tråd med 2030-målene.

-Denne tildelingen gir oss mulighet til å øke kjennskapen til miljømerking som verktøy for omstilling. Kunnskapen til Svanemerket som verktøy for raskere omstilling i offentlige anskaffelser er i dag lav, også i viktige målgrupper i offentlig sektor. Det skal vi bruke denne potten til å gjøre noe med, sier Svanemerkets administrerende direktør.

Kontakt

Anne-Grethe Henriksen

Markeds- og kommunikasjonssjef

+47 91324541agh@svanemerket.no