Søve beste merkebruker 2020

Det blir stadig flere produsenter som er gode på å bruke Svanemerket i markedsføringen sin. I en tøff konkurranse var det til slutt Søve som gikk av med seieren på proffmarkedet.

Søve ble beste merkebruker på proffmarkedet i 2020.

Mange forbrukere er opptatt av hva de selv kan gjøre for å ivareta miljøet, og mange store private og offentlige innkjøpere krever miljødokumentasjon når de skal kjøpe inn varer og tjenester. Derfor ligger det et stort potensial i å synliggjøre Svanemerket.

— Vi ser at det hvert år blir tøffere konkurranse om å bli årets merkebruker. Mange produsenter ser potensialet i å bruke Svanemerket i markedsføringen sin, og jeg blir veldig stolt når jeg ser hvor flinke de er til å bruke Svanemerket, sier Jarle Skeidsvoll, direktør i Svanemerket.

Søve har imponert oss stort med sin markedsføring. Helt siden de fikk Svanemerket i januar, har de tatt merket med i det meste de har gjort av markedsaktiviteter. Svanemerket er godt integrert i utforming og design og det er godt synlig på blant annet hjemmesider og i annonser. I tillegg er Søve flinke til å få frem hva det egentlig betyr at produktene er svanemerket, og de arrangerte et eget lite seminar for å lansere deres svanemerkede produkter. Det er ikke ofte vi ser så offensiv bruk av merket fra en aktør på proffmarkedet. Vi er veldig imponert!

Pga korona ble det en litt annerledes overrekkelse en normalt, men vi beviste at det gikk fint med prisoverrekkelse og kakespising på Teams også!

Jarle Skeidsvoll, direktør i Svanemerket, med prisvinner Søve og to kolleger fra Svanemerket på Teams.

Les mer