Svanemerkede vedbriketter er gode miljøvalg

Hva kjennetegner egentlig en svanemerket vedbrikett, og er det et godt valg når du skal fyre?

I Nettavisens artikkel «Dette kan koste deg garantien på peisen» blir også svanemerkede vedbriketter omtalt. Saken refererer til at bruk av parafinholdige vedbriketter sammen med en gal måte å fyre på kan skade vedovnen.

– Vi har ikke grunn til å tro at dette er noe problem ved bruk av svanemerkede vedbriketter. De inneholder jo heller ikke parafin, og har dokumentert at de brenner godt opp, sier Kristian Kruse, miljørådgiver i Svanemerket. – Når det er sagt, er det uansett viktig å fyre riktig. Å fylle ovnen til randen med fyringsmateriale er ikke bra. Legg heller mindre i og fyll på etter hvert, fortsetter han.

Svanemerket reviderer miljøkravene sine hvert tredje-femte år. Da gjør det offisielle miljømerkets eksperter en vurdering av om det har kommet ny kunnskap, nye markedsforhold eller andre ting som gjør det mulig å stramme inn kravene enda et hakk. – Vi går gjerne i dialog med Sintef eller andre eksperter for å se hvordan vi kan justere kravene vi stiller ved neste revidering, avslutter Kruse.

Spørsmål og svar om svanemerkede vedbriketter

Hvilke krav må en svanemerket vedbrikett oppfylle?

 • Vedbrikettene skal være laget av 100 % fornybart materiale
 • Parafin er ikke tillatt i svanemerkede vedbriketter
 • Oppfyller en lang rekke testparametere etter europeisk standard som sikrer effektiv forbrenning og minimale utslipp av gasser, partikler og tungmetaller
 • Trevirket skal stamme fra bærekraftig skogdrift sertifisert med FSC eller PEFC. Ingen kontroversielle treslag kan brukes, dvs at tre fra regnskog er forbudt
 • Kontroll av fuktighet og størrelsen på briketten
 • På pakningen skal det være informasjon til forbrukeren bl.a. om energiinnhold, fuktinnhold, trevirkets opprinnelse, og størrelsen på briketten

Hvorfor er svanemerkede vedbriketter et godt miljøvalg?

En svanemerket vedbrikett kommer fra bærekraftig drevne skoger, er produsert på en energieffektiv måte og har dokumentert at den oppfyller krav til god forbrenning og lavt partikkelutslipp.

Stiller Svanemerket krav til informasjon til forbruker på pakningen til vedbriketten?

Ja, pakningen skal informere om:

 • Treart
 • At briketten oppfyller krav til europeisk standard (EN ISO 17255 ) for forbrenning og utslipp
 • Dimensjonene og vekten til briketten
 • Fuktinnhold
 • Askeinnhold
 • Brennverdi målt i for eksempel kWh per kilo

Hva slags svanemerkede fyringsprodukter finnes i Norge?

Svanemerket sertifiserer både vanlig ved, grillbriketter og vedbriketter. I dag finnes det 13 typer ved, fire typer grillbriketter og én vedbrikett med Svanemerket på det norske markedet.

Kontakt

Gro-Ellen Linnås

Kommunikasjonsrådgiver

+47 48154456gel@svanemerket.no

Les mer