Svanemerket lanserer miljøkrav for netthandelstransport

For aller første gang er det nå mulig for transportbransjen å miljømerke deler av tjenesten sin med Svanemerket. Det betyr at forbrukere som handler på nett nå vil kunne velge levering som sikrer både lavere klimagassutslipp og bedre arbeidsforhold.

Svanemerkets krav til levering fra netthandel reduserer klima- og miljøpåvirkning og skal sikre bedre arbeidsforhold. Foto: Shuttershock/Svanemerket

Mer enn seks av ti norske forbrukere synes det vanskelig å vite hva et miljøvennlig leveringsalternativ egentlig innebærer når de handler på nett, og halvparten har liten til ingen tillitt til at leveringsalternativer som markedsføres som miljøvennlige faktisk er det, viser en fersk undersøkelse fra HUI Research for Svanemerket. I tillegg opplever mange forvirring rundt grønne påstander og budskap i utsjekken i nettbutikkene.

Svanemerket, som er Nordens offisielle miljømerke, lanserer derfor helt nye miljøkrav for levering av varer som kjøpes på nett. Målet er å veilede forbrukere som ønsker å ta mer miljøvennlige valg.

– Netthandelen har økt kraftig de siste årene, noe som har ført til mer transport og dermed høyere klimagassutslipp. Samtidig vet vi at stadig flere forbrukere ønsker å ta mer miljøvennlige valg, men at de synes det kan være vanskelig. Nå håper vi at dette blir enklere, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Mindre klimagassutslipp

Svanemerkets miljøkrav til netthandelstransport er omfattende når det gjelder klima og energieffektivitet. Transportselskapene må blant annet begrense bruken av fossilt drivstoff ved å øke andelen fornybart drivstoff, og å gå over til elektrisitet.

Vi forventer at de største aktørene, som bruker store mengder drivstoff, går foran og satser på mer miljøvennlig levering.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket

Bedre arbeidsforhold

For å sikre god etterlevelse av regelverket og at sjåførenes rettigheter blir ivaretatt, må de som vil svanemerke sin transporttjeneste dokumentere at de oppfyller omfattende krav til dette. Kravene til arbeidsforhold har blitt utarbeidet med innspill fra transportarbeidernes fagforeninger.

– Transportbransjen kan utgjøre en stor forskjell, både når det gjelder klima og arbeidsforhold. I tillegg vet vi at forbrukerne er lei av grønnvasking, og trenger hjelp til å navigere i jungelen av grønne påstander. Svanemerket levering vil gjør det enklere både for nettbutikkene, transportørene og forbrukerne å ta gode miljøvalg. Nå blir det spennende å se hvem som blir den første aktøren som svanemerker tjenesten sin, sier Lund.

Om svanemerket levering:

Redusert klima- og miljøpåvirkning:

  • Gradvis strengere krav om fornybart drivstoff (palmeolje og PFAD er ikke tillatt).
  • Rapportering av klimainnsats og forbedringer over tid.
  • Kjøretøy skal leve opp til en rekke minimumskrav til EURO-norm.
  • Ved nyinnkjøp skal lette kjøretøy enten bruke el, biogass eller hydrogen – det skal også en andel av de tunge kjøretøyene.

Effektiv og koordinert transport:

  • Krav til energieffektivitet. Leveringen kan ta litt lenger tid for å sikre koordinering og ruteoptimering av transporten – og dermed unngå halvtomme kjøretøy og unødvendig belastning av klima og miljø.

Bedre arbeidsforhold:

  • Dokumentert bedre arbeidsvilkår utover nasjonale arbeidsmiljøbestemmelser.

Disse kan søke om sertifisering med Svanemerket:

Transport- og logistikkselskaper på det nordiske markedet kan søke om å svanemerke den transporttjenesten de tilbyr for netthandel. Etter en godkjent søknadsprosess kan de tilby svanemerket levering til nettbutikker. Når forbrukerne skal betale i nettbutikken, kan de velge svanemerket levering. 

Prosjektet er del av Nordisk Ministerråds initiativ for «Bærekraftig livsstil», som skal bidra til at det blir enklere for nordiske borgere å gjøre mer bærekraftige valg i hverdagen.

Pressekontakt:

Nina Margareta Høie

pressesjef

+47 46355314nmh@svanemerket.no