Svanemerkets krav til e-handelstransport

Svanemerket e-handelstransport gir forbrukere et mer bærekraftig alternativ når de velger levering for varer kjøpt på nett. Svanemerkets krav har en helhetlig tilnærming med fokus på klimapåvirkning, energieffektivitet og arbeidsforhold.

Kravene dekker både line-haul og last mile, dvs. både langtransportene fra terminal/depot og leveranser til pakkeagenter, pakkebokser eller hjemlevering. Systemgrensen går fra netthandlerens lager og til forbruker. Eksempler på selskaper som kan være lisensinnehavere er:

 • Bedrifter som transporterer varer handlet på nett
 • Post- og morgenavisdistributører som også leverer e-handelsprodukter.
 • Teknologiselskaper som er aktive innen levering av e-handel.

Kravene til e-handelstransport

En svanemerket e-handelstransport:

 • Reduserer energibruken i transportnettet.
 • Reduserer klimapåvirkning og stimulerer til fossilfrie hjemleveringer.
 • Betyr et godt nivå på eksisterende kjøretøypark og at mer holdbare kjøretøy som el-, hydrogen- og biogasskjøretøyer velges ved nyinnkjøp.
 • Medfører gradvis økte krav til fornybar energi i hele transportnettet.
 • Forbud mot palmeolje eller dens biprodukter (PFAD).
 • Fremmer bedre arbeidsforhold utover nasjonale arbeidsrettslige standarder.
 • Gir mer tid til å optimalisere logistikksystemet ved å begrense leveringer samme dag.
 • Bidrar til mer effektiv emballasje.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgifter

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad3 114 EUR
Minimum 1 557 EUR per produkt/merke
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 519 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
EUR 1 557
1 038 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa2 595 EUR 
1 038 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

389 EUR
778 EUR 
1 557 EUR
Utvidelse med nytt produkt/merke1 557 EUR

Lisensavgifter

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
Svanemerkede produkter er basert på omsetningen i hvert enkelt nordisk land og varemerke.

0,15 % av omsetningen av produktene opp til EUR 30 millioner.

0,03 % av produktenes omsetning i Norden fra EUR 30 millioner til EUR 125 millioner.

0,01 % av produktenes omsetning i Norden, og overstiger 125 millioner euro.
Avgift utenfor Norden


0,15 % av omsetningen av produktene opp til EUR 30 millioner.

0,03 % av produktenes omsetning utenfor Norden fra EUR 30 millioner til EUR 125 millioner.

0,01 % av produktenes omsetning utenfor Norden, og overstiger 125 millioner euro.
Minimiavgift EUR 2 076 per år.

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.