Svanemerkets krav til e-handelstransport

Svanemerket e-handelstransport gir forbrukere et mer bærekraftig alternativ når de velger levering for varer kjøpt på nett. Svanemerkets krav har en helhetlig tilnærming med fokus på klimapåvirkning, energieffektivitet og arbeidsforhold.

Kravene dekker både line-haul og last mile, dvs. både langtransportene fra terminal/depot og leveranser til pakkeagenter, pakkebokser eller hjemlevering. Systemgrensen går fra netthandlerens lager eller transportørens terminal og til forbruker (les mer i Spørsmål og svar). Eksempler på selskaper som kan være lisensinnehavere er:

 • Bedrifter som transporterer varer handlet på nett
 • Post- og morgenavisdistributører som også leverer e-handelsprodukter.
 • Teknologiselskaper som er aktive innen levering av e-handel.

Kravene til e-handelstransport

En svanemerket e-handelstransport:

 • Reduserer energibruken i transportnettet.
 • Reduserer klimapåvirkning og stimulerer til fossilfrie hjemleveringer.
 • Betyr et godt nivå på eksisterende kjøretøypark og at mer holdbare kjøretøy som el-, hydrogen- og biogasskjøretøyer velges ved nyinnkjøp.
 • Medfører gradvis økte krav til fornybar energi i hele transportnettet.
 • Forbud mot palmeolje eller dens biprodukter (PFAD).
 • Fremmer bedre arbeidsforhold utover nasjonale arbeidsrettslige standarder.
 • Gir mer tid til å optimalisere logistikksystemet ved å begrense leveringer samme dag.
 • Bidrar til mer effektiv emballasje.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad3 251 EUR
Minimum 1 625 EUR per produkt/varumerke
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
EUR 1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR
812 EUR 
1 625 EUR
Utvidelse med nytt produkt/varemerke1 625 EUR
Fornyelseavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Minimum 812 EUR per produkt/varumerke
Fornyelseavgift
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Minimum 1 625 EUR per produkt/varumerke

Lisensavgifter

Årlig lisensavgiftPris eks. mva*
Årlig lisensavgift er basert på omsetningen av den svanemerkede tjensten. Beregnes per land/virksomhet/varemerke.


0,15 % av den svanemerkede omsetningen opp til EUR 30 millioner.

0,03 % av den svanemerkede omsetningen fra EUR 30 millioner til EUR 125 millioner.

0,01 % av den svanemerkede omsetningen som overstiger 125 millioner euro.
Minimumsavgift  2 167 EUR per år.
Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave
senest 31. mars
1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.