Uno-X med storsatsing på miljø: Svanemerker alle bilvaskehaller i Norge

– Tiden for grønne pilot- og småskalaprosjekter er over. Nå trenger vi handlinger, sier leder for Uno-X Mobilitys satsning i Norge, Jens Haugland.

30. juni markerte Jens Haugland og Cathrine Pia Lund åpningen av Uno-X sin 20. svanemerkede bilvaskehall, som åpnet 21. juni i Nordveien 51, på Østerås i Bærum.

På litt over ett år har Uno-X Mobility, et forretningsområde i Reitan Retail, åpnet 20 svanemerkede bilvaskehaller, fra nord til sør i landet. Den første åpnet 2. mars 2021 på Elverum, den 20 i rekken åpnet 21. juni i år, på Østerås. Nå øker de etableringstakten.

Tiden for grønne pilot- og småskalaprosjekter er over. Nå trenger vi handlinger.

Jens Haugland, CEO Uno-X

– Det er veldig inspirerende å følge en stor aktør som Uno-X Mobility som setter retning og fart for grønn omstilling, sier administrerende direktør i Miljømerking Norge, Cathrine Pia Lund. Uno-X flytter grenser for hva som er miljøvennlig bilvask i Norge, sier Lund.

Målet er å tilby svanemerket bilvask ved eller i nærheten av mange av Uno-X sine energistasjoner i Norge.

– Det er bra å snakke høyt om retning, men det er enda bedre å gjennomføre. Teknologien eksisterer, det handler bare om å få det ut i markedet. Derfor satser vi på moderne renseteknologi på alle bilvaskehaller, som gjør at mesteparten av vannet gjenbrukes til neste bilvask. Det er genialt enkelt og bedre for miljøet, sier Haugland.

De svanemerkede bilvaskehallene har også teknologi som renser bort tungmetaller, olje og andre miljø- og helseskadelige kjemikalier fra vannet og har strenge krav til kjemikaliene vaskemidlene er laget av.

Arild Øyen og Jens Haugland fra Uno-X, Cathrine Pia Lund fra Svanemerket, og Erik Glimsjø-Tvinnereim fra Uno-X.

Svanemerkede bilvaskehaller gir flere miljøgevinster:

  • De bruker miljømerkede vaskemidler som er skånsomme mot helse og miljø
  • Avløpsvannet er ca. 90 prosent bedre renset for olje og tungmetaller. Det forhindrer at farlig utslipp lekker ut i miljøet
  • Vannforbruket er redusert med ca. 80 prosent. En vaskehall uten slik renseteknologi vil bruke om lag 400 liter per bil, mens en svanemerket bruker 90 liter.

Kontakt:

For faglige spørsmål:

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Om Uno-X Mobility

Uno-X Mobility er et forretningsområde i Reitan Retail og er etablert i Norge og Danmark gjennom datterselskaper som driver virksomhet under varemerkene Uno-X og YX. Uno-X Mobility sin misjon er å utvikle og promotere løsninger for bærekraftig mobilitet.