Nordisk Miljømerking: Samarbeid mellom alle landene i Norden

Svanemerket er det offisielle miljømerket i alle de nordiske landene: Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Det nordiske samarbeidet foregår i en organisasjon som heter Nordisk Miljømerking.

Foto: Norden.org

Svanemerket er et godt eksempel på velfungerende nordisk samarbeid. På tvers av landegrensene samarbeider vi kontinuerlig om å utvikle miljøkravene som Svanemerket stiller, og når det gjelder selve søknadsbehandlingen.