Hvorfor bruke miljømerker i anskaffelser?

Ved å benytte de offisielle miljømerkene sikrer du deg leveranser som oppfyller profesjonelt utviklede miljøkrav. Som innkjøper slipper du å utvikle egne krav og å bruke mye tid på evaluering. Dermed blir miljøarbeidet i anskaffelsesprosessen mye enklere.

Både private og offentlige innkjøpere kan benytte de offisielle miljømerkene offensivt for å sikre seg leveranser med god miljømessig standard. Bruk av miljømerker er også effektiviserende for leverandørene, blant annet fordi de slipper å forholde seg til stadig endrede og ulike krav.

Bruk av miljømerker type 1 vil over tid gi et tydelig signal til markedet, bedre forutsigbarhet for miljøbevisste leverandører og ikke minst et klart konkurransefortrinn for disse leverandørene.

Bærum kommune ønsker å sette miljøkrav som gir miljøeffekt. Vi har ikke kompetansen til å utvikle egne miljøkrav og vi har ikke kapasitet til å kontrollere leverandører og deres produksjon. Det gir derfor stor trygghet for oss å benytte miljømerker, slik som Svanemerket i våre anskaffelser

Heidi Rygg. Innkjøpssjef, Bærum Kommune

Noen av fordelene med å benytte de offisielle miljømerkene:

  • Du slipper å utvikle egne krav. Sertifiseringen bygger på profesjonelt utviklede miljøkrav som holdes oppdaterte gjennom åpne revisjoner.
  • Det blir enklere å evaluere tilbudene opp mot hverandre.
  • Du får tredjepartssertifiserte varer og tjenester. Miljødokumentasjon og produksjonen er kontrollert av en uavhengig tredjepart.
  • Antall/andel miljømerkede produkter er en god indikator. Det er lettere å telle merkede produkter enn å måle de spesifikke miljøeffektene.
  • Leverandørene får større forutsigbarhet og mindre administrasjonsbyrde. De slipper å forholde seg til stadig ulike krav og dokumentasjoner.
  • Bruk av de offisielle miljømerkene motvirker merkejungel. Bruk av offisielle miljømerker gjør det mindre interessant å utvikle «juksemerker».

Svanemerket er et eksempel på at myndighetene tar ansvar og etablerer en felles ordning. Svanemerket er et felles nordisk initiativ fra de nordiske regjeringene, men at det står på egne ben nå. Det innbyr til tillit og sikrer også uavhengighet

Statssekretær Sveinung Rotevatn, Arendalsuka 2019

Konkrete miljøkrav til din anskaffelse

For deg som ønsker en produktspesifikk veiledning til konkurransegrunnlaget, har Miljømerking utviklet ferdig formulerte miljøkrav til flere anskaffelsesområder du kan «klippe og lime» inn i konkurransegrunnlaget. Dette gjør grønne innkjøp enda enklere.

Merkeordninger i offentlige anskaffelser

Miljømerking Norge, Debio, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn lanserte i 2017 en veileder til offentlige innkjøpere for å stimulere til mer miljøvennlige, økologiske og etiske innkjøp. Advokat Robert Myhre ga juridisk bistand og tilslutning til de valgte juridiske tolkninger.

Veilederen til bruk av merkeordninger i offentlige anskaffelser, forklarer hvordan du som innkjøper kan benytte ulike merkeordninger i de ulike fasene av innkjøpet.

Trenger din virksomhet hjelp eller inspirasjon?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Våre rådgivere kan bistå med kurs, veiledning og rådgivning innen grønne anskaffelser.

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Jorunn Amundgård

Seniorrådgiver anskaffelser

+47 97539580ja@svanemerket.no