Miljømerking type 1, ISO 14024

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket og en av verdens strengeste og mest ambisiøse miljøsertifiseringer. Formålet er å bidra til mer bærekraftig produksjon og forbruk. Svanemerket kan også brukes som dokumentasjon når private og offentlige innkjøpere krever type 1 miljømerker.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) har laget en egen standard for miljømerking. Ut fra dette er Svanemerket miljømerking type 1 etter standarden ISO 14024.

Svanemerket dekker hele livssyklusen

Svanemerket gjør det lettere for forbrukere, bedrifter og innkjøpere å bidra til det grønne skiftet. Det er en av verdens strengeste miljøsertifiseringer og blir bare tildelt produkter og tjenester som oppfyller ambisiøse miljøkrav. Svanemerket er helhetlig. Det fremmer ressursutnytting, redusert klimapåvirkning, giftfri og sirkulær økonomi og bevaring av biologisk mangfold – alltid med sterkt fokus på helse. Hele livssyklusen er med i beregningen, fra råmateriale, produksjon og bruk til resirkulering og avhending. Svanemerket stiller også krav til produktets egenskaper som sikrer kvalitet og varighet.

Svanemerket er støttet av alle de nordiske myndighetene, og er det offisielle og mest kjente miljømerket i regionen. Det er en pålitelig, uavhengig, tredjepartssertifisering som gir bedrifter dokumentasjon på at produktet de tilbyr har høy miljøstandard.

Svanemerket stiller unike krav til hver produktkategori og gjør det lettere for forbrukere og innkjøpere å finne og velge produkter og tjenester som er blant de miljømessig beste innen sin kategori.

Svanemerket er et miljømerke type 1

Svanemerket er et miljømerke type 1 etter ISO 14024-standarden og medlem av GEN – det globale miljømerkingsnettverket for type 1 miljømerker. Se mer om prinsippene bak sertifiseringen på GENs nettside.

EU-direktivet om offentlige anskaffelser er gjennomført i Norge i form av en lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. Miljømerker type 1 som Svanemerket og EU Ecolabel oppfyller anskaffelsesforskriftens §15-3 krav til å være et miljømerke du kan kreve.

ISO type I, II og III

  • ISO 14024: Type 1 miljømerker: Livssyklusbasert (LCA), multikriterier, absolutte krav, åpen kriterieprosess, tredjepartsverifisering
  • ISO 14021: Type II miljøpåstander: Oftest både selverklærte og enkeltpåstand om miljøaspekt
  • ISO 14025: Type III miljøvaredeklarasjon: LCA-basert produkterklæring, ingen absolutte krav, tredjepartsverifisering

Sjekkliste for type I miljømerker

Dette er de viktigste kriteriene fra standarden Miljømerker og deklarasjoner – Miljømerking type I – Prinsipper og prosedyrer (ISO 14024:2018), og hvordan Svanemerket møter dem.

Andre type 1 miljømerker

Les mer