Miljømerking type 1, ISO 14024

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) har laget en egen standard for miljømerking. Ut fra dette er Svanemerket miljømerking type 1 etter standarden ISO 14024.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) har laget en egen standard for miljømerking. Ut fra dette er Svanemerket miljømerking type 1 etter standarden ISO 14024.

Kort sagt betyr dette at Svanemerket:

  • Er frivillig – altså ikke obligatorisk for alle produsenter, men frivillig for dem som ønsker å dokumentere miljøverdien til sitt produkt.
  • Stiller bredspektrede miljøkrav – «multikriterier» i ISO-terminologi. Det betyr at kravene dekker mange ulike faktorer samtidig.
  • Er basert på livssyklusvurderinger – det betyr at hele verdikjeden eller hele prosessen fra råvare, via produksjon, bruk og gjenbruk blir vurdert.
  • Skjerper kravene jevnlig – Svanemerket reviderer kravene hvert tredje-femte år. Da vurderer vi om det har kommet ny kunnskap eller nye markedsforhold som gjør at vi kan stramme inn på kravene. Da må alle produsenter som vil beholde merket, søke på nytt og vise at de også klarer å oppfylle de strengere kravene.
  • Utvikler kravene i åpenhet – Alle Svanemerkets miljøkrav ligger åpent tilgjengelig på nettsiden (lenke), sammen med bakgrunnsdokumenter som beskriver hvorfor kravene er satt som de er, og sammenstillinger av de høringssvarene vi har fått når våre forslag til reviderte krav er på høring.
  • Opererer med kjente kostnader – Prisene for svanesertifisering ligger åpent tilgjengelig på nettsiden (lenke). Merkeordningen drives på non profit basis.
  • Bedriver tredjeparts uavhengig sertifisering – Svanemerket er verken produsent, selger eller kjøper av de sertifiserte produktene, men står utenfor disse forholdene som en nøytral tredjepart.

Andre type 1 miljømerker

Les mer