Konkurransefortrinn med Svanemerket

Svanemerket er en gjenkjennbar standard som gjør det enkelt for bymøbelprodusenten Vestre å kommunisere sine miljøambisjoner både på det nasjonale og det internasjonale markedet.

– Vestre er opptatt av å være en ledende aktør innen bærekraftig møbelproduksjon, og vårt samarbeid med Svanemerket er et viktig ledd i dette arbeidet, sier Øyvind Bjørnstad, som leder arbeidet med bærekraft i Vestre. Foto: Fasett

– Svanemerket er vårt hovedfokus når det gjelder miljømerking i Vestre, forteller Øyvind Bjørnstad som leder arbeidet med bærekraft i selskapet. Grunnen til dette er Svanemerkets svært høye troverdighet som et ISO 14020/ type 1 miljømerke i de markedene hvor Vestre både er til stede og vil bli større i.

Ifølge Bjørnstad fungerer Svanemerket som en gjenkjennbar standard, slik at kundene enklere kan forstå hvor miljøvennlige produktene deres er. Dette gjør det enklere å kommunisere Vestres miljøambisjoner og hvordan Svanemerket passer inn. Ved å følge de strengeste kravene viser Vestre at de tar sitt ansvar for miljøet på alvor.

Vestre bruker Svanemerket aktivt i sin strategi for å bli anerkjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent.

Bidrar til mer effektive anskaffelser

Når det gjelder innkjøpere, mottar Vestre ulike krav og prioriteringer. Dette kan føre til mye administrasjon og kontroll for å sikre at de oppfyller alt. Type 1 miljømerker som Svanemerket følger en standard som er gjenkjennbar i andre markeder. Dette betyr at Vestre kan tilby svanemerkede produkter og enkelt forklare hva dette tilsvarer i andre sammenhenger.

– Det kan være tidkrevende for innkjøpere å sette seg inn i alle krav, standarder og teknisk informasjon som skal til for å ta et mer miljøvennlig valg. Det er her miljømerker som Svanemerket veileder og tydeliggjør, slik at det blir enklere for bedrifter å gjøre bedre valg.

– I tillegg til Svanemerket benytter Vestre seg av Environmental Product Declaration-verdier (EPD) for å dokumentere miljøpåvirkningen av våre produkter. Kombinasjonen av Svanemerket og EPD er en stor styrke for selskapet vårt, forteller Bjørnstad.

«Motgift» mot plagiering

Miljømerker hjelper også Vestre i kampen mot kopiering av deres design og produkter, ved å tilby en helhetlig kvalitetsgaranti som er vanskeligere å kopiere.

Denne saken er en del av prosjektet Sustainable Living — et initiativ finansiert av Nordisk Ministerråd.