Klima: Hva kan jeg gjøre?

Klimakrisen kan virke overveldende. Hvordan kan enkeltmennesker som du og jeg bidra til å bekjempe den?

Mann som står på ei strand og ser utover.
Det er lett å kjenne seg liten og maktesløs opp i mot den store utfordringen som klimakrisen er.Men det er viktige ting vi enkeltmennesker kan bidra med for å kutte utslippene. Foto: GettyImages

Vi må kutte CO2-utslippene raskt, ellers skaper vi en verden det er mye vanskeligere å leve i. Klimaproblemene skyldes i stor grad produksjon og forbruk. Derfor ligger løsningen også her: I smartere produksjon og klokere forbruk.

Men hvordan kan vi bli mer klimavennlige forbrukere? Her er noen tips.

Gode klimavalg i hverdagen

Bruk mindre energi

Vi kan kutte ned på eget energiforbruk hjemme og på jobb. For eksempel redusere varmen når ingen er i lokalene eller bruke kollektivtrafikk så mye som råd. Mange vaskepulver gjør tøyet rent ved 40 grader, så det er ikke lenger noen grunn til å vaske på 60 eller 90 grader. Det er klimavennlig, bra for klærne, og gir deg mindre strømregning.

Sjekk også tetningslistene du har rundt vinduer og dører? Har de blitt stive? Da fungerer de dårligere, men heldigvis er de enkle å bytte. Når listene tetter godt, kan du kanskje senke innetemperaturen med 1-2 grader. For hver grad du senker innetemperaturen, reduserer du energiforbruket til oppvarming med 5 prosent.

Når du velger produkter, kan du gjøre energismarte valg. Svanemerkede produkter har dokumentert at de bruker mindre energi i produksjonen og/eller under bruk enn tilsvarende produkter. Dette gjelder alt fra dopapir til datamaskiner, hoteller og vaskerier.

Tenk over ditt eget forbruk

Tenk over det generelle forbruket ditt. Hva er det du egentlig trenger, og hva har du bare lyst på? «Hvor mange olabukser trenger jeg egentlig? Hvor mange sykler eller sko? Trenger vi ny sofa eller kjøkkeninnredning – igjen?»

Husk at hver gang et nytt produkt lages, hentes nye ressurser fra naturen og ny energi må til for å lage og transportere produktet. Hvis du kan forbruke mindre, og heller kjøpe produkter av god kvalitet som varer lenge når du først skal handle, er du mer klimavennlig.

Fly mindre

Å fly mindre er det mest effektive du kan gjøre for å redusere klimagassutslipp. Halvparten av nordmenns klimafotavtrykk fra reising skyldes flyreiser, ifølge Norsk klimastiftelse . Norge er et langstrakt land, og noen reiser kommer du ikke utenom, men det er med dette som med det øvrige forbruket: Tenk gjennom hva som egentlig er behovet ditt. Du trenger jo ikke fly helt til New York for å dra på jentetur, eller til Thailand for å sole deg. Sjekk også om du kan ta tog dit du skal — det er både et godt klimavalg og som regel veldig hyggelig.

Spis grønnere og kast mindre

Å spise mer grønnsaker er et godt valg både for klimaet og helsen. Hver person spiser nesten 52 kilo kjøtt i året, viser tall fra Animalia , så her kan nok mange av oss redusere.

Et annet godt valg er å drikke opp kaffen din. Kaffe er en dyrbar råvare, og den femte mest klimabelastende varen i vårt matsystem pr kilo.

I tillegg er det svært viktig å redusere matsvinn. Hver og en av oss kaster 74 kilo mat i året og 1/3 av all mat som produseres i verden går rett i søpla. Både når det gjelder klimaavtrykk og bruk av jordas ressurser er dette svært belastende. Å spise opp maten er derfor et veldig viktig miljøtiltak.

Vær litt treskalle

Avskoging bygger også opp under klimaproblemet. Også her kan du gjøre noen bevisste valg som forbruker. Når du kjøper møbler, innredninger, gulv, byggematerialer, skrive- eller dopapir kan du velge produkter som er laget av tre fra bærekraftig drevet skog. Da vet du at du ikke har bidratt til ytterligere avskoging og ubalanse. Svanemerkede varer er sånn.

Press politikerne

En del av årsakene (og løsningene) til klimaproblemet ligger utenfor våre hender. Hvor mye kull og olje som brukes rundt i verden, bestemmer ikke du og jeg. Men vi kan spørre, mene og kreve at politikerne våre gjør noe for å begrense klimaproblemet. La dem kjenne at dette er noe vi bryr oss om.

Hverdagens skjulte klimavalg

Vi gjør mange forbrukervalg i hverdagen uten å vite at dette også har betydning for klimaet. Her er et lite eksempel: Norske bleiebarn bruker minst 500 000 bleier hver dag. Papirmassen i bleiene kommer fra trær, som har klimaverdi i seg selv. Treet blir til cellulose og papir ved at vi koker det. Dette er svært energikrevende, og har dermed også en klimaeffekt. Svanemerkede bleier oppfyller krav til både skog, produksjonsprosess og energiforbruk.

Tenk på det: 500 000 bleier hver eneste dag i hvert eneste år. Bare her i lille Norge. Valg av bleier er også et klimavalg. Og i motsetning til en del annet er det et valg som du og jeg lett kan ta.

Små valg, stor effekt

Som forbruker gjør du mange klimavalg hver dag. De beste valgene finner du Svanemerket på. Hvert enkelt valg gir ikke global og umiddelbar effekt.

Men selv små bidrag blir store når de blir mange nok.

Les mer