Klima: Hva kan jeg gjøre?

Klimakrisen kan virke overveldende. Hvordan kan enkeltmennesker som du og jeg bidra til å bekjempe den?

Mann som står på ei strand og ser utover.
Det er lett å kjenne seg liten og maktesløs opp i mot den store utfordringen som klimakrisen er.Men det er viktige ting vi enkeltmennesker kan bidra med for å kutte utslippene. Foto: GettyImages

Vi må kutte CO2-utslippene raskt, ellers skaper vi en verden det er mye vanskeligere å leve i. Klimaproblemene skyldes i stor grad produksjon og forbruk. Derfor ligger løsningen også her: I smartere produksjon og klokere forbruk.

Men hvordan kan vi bli mer klimavennlige forbrukere? Her er noen tips.

Gode klimavalg i hverdagen

Små valg, stor effekt

Som forbruker gjør du mange klimavalg hver dag. De beste valgene finner du Svanemerket på. Hvert enkelt valg gir ikke global og umiddelbar effekt.

Men selv små bidrag blir store når de blir mange nok.

Les mer