Svanemerkets krav til alternativ tekstilrensing

En svanemerket alternativ tekstilrens rengjør tekstiler uten bruk av flyktige organiske løsemidler. Vaskeaktive stoffer i hjelpekjemikaliene er lett nedbrytbare, og tekstilene renses med et godt resultat.

Ved svanemerket alternativ tekstilrensing benyttes helse- og miljøtilpassede hjelpekjemikalier. Vaskeaktive stoff/tensider i hjelpekjemikalier (flekkfjerningsmidler og etterbehandlingsmidler) er lett nedbrytbare og har ikke langtidsvirkninger med hensyn til helse og/eller miljø.

Med svanemerket alternativ tekstilrensing kan alle typer tekstiler renses med et godt resultat. Eksempel på rensemetode som kan svanemerkes er CO2 rens, eventuelt i kombinasjon med ”våtrens”.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
Avgiftsgrunnlaget er omsetningen til renseriet0,15 % av omsetningen til renseriet.
Minimumsavgift per renseri2 167 EUR
Maksimumsavgift  per renseri60 000 NOK
Maksimumsavgift per renserikjede***600 000 NOK

* Mva. tilkommer. Priser er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK

**Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Med en kjede menes en gruppe av virksomheter i ett land, som tilhører samme konsern og som markedsføres med samme navn/konsept/brand