Logg inn til Nordic Ecolabelling Portal

Her ser du hva du må gjøre for å få brukernavn og passord til Nordic Ecolabelling Portal og hvordan du logger inn første gang.

Brukernavn og passord til portalen er personlig og kan ikke deles med andre. Klikk på det som er aktuelt for deg og følg stegene:

Ingen i vårt firma har logg inn

Hvis ingen i ditt firma har brukernavn og passord til portalen:

Fyll ut fullmaktsskjema

Det første du må gjøre er å fylle ut fullmaktsskjemaet: Power of Attorney for the Nordic Ecolabelling Portal. I skjemaet må du blant annet fylle ut:

  • Country: Landet i firmaadressen deres. Eksempelvis Norge
  • Competent contact: Her skal du fylle inn personen med mandat til å administrere deres lisenser, sende inn søknader og bestemme om flere skal ha innlogging til portalen.
  • Authorised signatory: Signaturberettiget. Det vil si en person i deres selskap som har rett til å signere dokumenter på vegne av selskapet.

Signaturberettiget må godkjenne kontrakten

Når fullmaktsskjemaet er fylt ut vil personen som fylles inn som «authorized signatory» motta en e-post med link til digital godkjenning av kontrakten (inkluderer regler og retningslinjer for svanemerking).

NB: Sjekk spamfilter hvis e-posten ikke mottas! E-posten kommer fra noreply@verified.eu og emnet er “Nordic Ecolabelling – Please sign the Power of Attorney”.

Dere mottar brukernavn og passord

Når signaturberettiget har godkjent vil fullmakten kvalitetssikres av oss i Miljømerking. Deretter vil brukernavn og passord opprettes og sendes til personen som er oppgitt som «competent contact» i skjemaet. Prosessen er manuell, så dere kan forvente å motta e-post med brukernavn og passord 1-2 arbeidsdager etter at signaturberettiget har godkjent.

Logg inn

Logg inn på Nordic Ecolabeling Portal med mottatt brukernavn og passord.

Endre passord

Første gang du logger inn vil du bli bedt om å endre passord. Passordet må bestå av minst åtte tegn.

Godta bruksvilkårene

Første gang du logger inn vil bruksvilkårene («portal terms and conditions») for portalen vises. Du må godta disse for å kunne fortsette.

Du er logget inn

Du er nå logget inn. I portalen kan du blant annet få oversikt over deres lisenser, miljømerkede produkter, og pågående søknader. Les mer om Nordic Ecolabelling Portal.

Jeg har glemt brukernavn og/eller passord

  • Glemt passord: Hvis du har glemt passord til portalen vennligst klikk «forgot password?» (se skjermbilde under) på innloggingssiden til portalen. Du vil da motta en e-post fra crm_mailer@nordicecolabel.org med lenke for å opprette nytt passord.
  • Glemt brukernavn: Ditt brukernavn skal som utgangspunkt være det samme som din e-postadresse. Hvis dette ikke fungerer send en e-post til post@svanemerket.no og spør om ditt brukernavn

Hvis du ikke mottar en e-post med lenke til opprettelse av nytt passord send en e-post til post@svanemerket.no

Klikk på «forgot password?» hvis du har glemt passordet