Svanemerkets krav til barnevogn, bilstol, og andre produkter med tekstil til baby

Svanemerkede babyprodukter med tekstil bruker materialer som tilfredsstiller strenge miljø- og kjemikaliekrav. Det betyr at det er forbud mot en rekke kjemiske stoffer. I tillegg er det krav til både sikkerhet og kvalitet.

Kravene gjelder for babyprodukter med overflate av tekstil, og der tekstilet er i kontakt med barnet når produktet brukes.

Kravene gjelder for blant annet barnevogner, triller, bilstoler, bæreseler, ammeputer og stelleunderlag.

Kravene omfatter blant annet:

 • Miljø- og helsemessige egenskaper for kjemikalier i tekstilet. Det er bl.a. forbud mot bruk av stoffer som er kreftfremkallende, eller som kan skade arveanlegget eller reproduksjonsevnen vår, samt forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og nanopartikler.
 • Miljø- og helsemessige egenskaper i fyllmaterialer, metall, gummi og plast i produktet.
 • For bomull skal minst 50 % være økologisk bomull eller 100 % skal være bomull som etterlever standarder for begrenset pesticidforbruk (IPM-bomull).
 • Test av sikkerhet og kvalitet.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgifter

Søknadsavgiftene er pr. produkt for nye søknader og søknader om fornyelse. Produkter som er veldig like i materialer og funksjon og som ligger i samme varegruppe vil kunne håndteres som ett produkt med hensyn til søknadsavgiften.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årsavgifter

Årsavgift beregnes pr. varegruppe. Babyprodukter med tekstil består av fire varegrupper:

Varegruppe 1

 • Barnevogner
 • Barnevognstrekk
 • Barnevognseler
 • Babybagger som tilhører barnevogn
 • Hodebeskyttere i barnevogn
 • Jogge- og sportsvogner
 • Sykkelvogner
 • Tekstiltilbehør til barnevogn (regntrekk o.l.)
 • Trillevogn

Varegruppe 2:

 • Ammeputer
 • Babynest
 • Kjørepose til baby
 • Soveposer
 • Stelleunderlag
 • Stellematter
 • Sprinkelbeskytter
 • Vognposer

Varegruppe 3:

 • Bæreseler og -sjal
 • Bæremeis
 • Hoppehuske
 • Reisesenger
 • Vippestoler

Varegruppe 4:

 • Bilseter
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
Salg i Norden


0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR

Salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR


Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.