Svanemerkets krav til bleier, bind, tampong og andre hygieneprodukter

Svanemerkede hygieneprodukter er blant de minst miljøbelastende i sin kategori. De oppfyller strenge krav til både produksjon av råvarer, til kjemikaliene som inngår og til at de skal virke godt.

Kravene omfatter blant annet produkter som bleier, bind, tamponger, ammeinnlegg, bomullsvatt og plaster.

Et svanemerket hygieneprodukt:

  • Oppfyller strenge miljøkrav til materialene i produktet og produksjonsproses
  • Fremmer god helse gjennom tøffe kjemikaliekrav på inngående materialer og sluttprodukt
  • Dersom hygieneproduktet inneholder bomull, skal denne være økologisk og ikke klorbleket
  • Fremmer fornybart og gjenvunnet materiale i produkt og emballasje

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Hygieneprodukter består av varegruppene:

  • Baby & Incontinence Care
  • Lady Care
  • Øvrige hygieneprodukter

Cellulose-basert masse/fluff fra eksterne bruk som inngår med ≥ 10.0 vekt- % i det ferdige produktet må kontrolleres og listes før det kan inngå i søknaden. Den aktuelle masseprodusenten er ansvarlig for å søke om kontroll og listing.

Informasjon, søknadsskjema og priser for masseprodusenten er tilgjengelig i vår nordiske papirportal.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifter Pris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,1 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.