Svanemerkets krav til drikkevareemballasje og emballasje til flytende matvarer

Svanemerket viser at emballasjen er best i klassen på miljø – blant annet fordi den er laget av bærekraftige råvarer, kan resirkuleres og ikke har benyttet problemkjemi i produksjonen.

Nordisk Miljømerkings krav til drikkevareemballasje har som formål å stimulere til utviklingen av mer bærekraftig produsert emballasje. Det er primæremballasje til ferdigproduserte drikkevarer og flytende matvarer, som for eksempel supper og yoghurt, som kan svanemerkes.

Svanemerket drikkevareemballasje:

  • Består av minimum 90 prosent fornybare råvarer av bærekraftig opprinnelse eller minimum 80 prosent resirkulerte råvarer
  • Oppfyller strenge kjemikaliekrav
  • Kan resirkuleres

Siden det bare er emballasjen som miljømerkes og ikke innholdet, er det utviklet et eget merke og egne retningslinjer for hvordan Svanemerket kan benyttes på emballasjen. Det er blant annet ikke tillatt å plassere merket på forsiden av emballasjen.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

Papirmasser (pulps) og kartong (board) må kontrolleres og listes før de kan inngå i søknaden. Den aktuelle masse- eller kartongprodusenten er ansvarlig for å søke om kontroll og listing.

Informasjon, søknadsskjema og priser for masse- og kartongprodusenter er tilgjengelig i vår nordiske papirportal.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifter Pris eks. mva*
Salg i Norden


0,3% av omsetningen**** til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR 

Salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR*** utenfor Norden)
2 167 EUR


Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

**** Hvis varemerkeeier har lisens, regnes ”omsetningen” som deres innkjøpsvolum og ikke deres salgsvolum.