Svanemerkets krav til faste brensler som pellets og vedbriketter

Svanemerket pellets, vedbriketter og grillkull består av fornybart materiale, er av god kvalitet, og produseres med lavt energiforbruk for å minske klimabelastningen.

Kravene gjelder for følgende typer faste brensler og opptenningsprodukter: Pellets, vedbriketter, flis, ved, grillkull, grillbriketter samt opptenningsprodukter. Det er stilt krav til råvarer, produksjon og bruksfase for å begrense den samlede miljøbelastningen.

Kravene omfatter blant annet:

Engangsgrill kan ikke svanemerkes.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Faste brensler består av varegruppene:

  • Pellets og flis
  • Briketter og ved
  • Grillkull, grillbriketter og opptenningsprodukter
SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifter Pris eks. mva*
Salg i Norden for varegruppen pellets og flis


015% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 20 millioner EUR.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 20 millioner EUR.
Salg i Norden for varegruppene:
– Briketter og ved
– grillkull, grillbriketter og opptenningsprodukter

0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
Salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR
Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.