Svanemerkets krav til gulv og gulvunderlag

Et svanemerket gulv har høy andel fornybart eller gjenvunnet materiale, oppfyller strenge krav til kjemikaliene som er brukt og har god slitestyrke.

Produktgruppen inkluderer gulv som er ment for innendørs bruk som er basert på tre, kork, bambus, laminat, linoleum og PVC-frie plastmaterialer, samt gulvunderlag.

Svanemerkede gulv og gulvbelegg har redusert miljøbelastning fordi de er laget av en høy andel av bærekraftige fornybare og/eller resirkulerte materialer, noe som reduserer ressursforbruket. I tillegg må produksjonen være energieffektiv slik at belastningen på klimaet blir mindre.  

Gulv og gulvbelegg med Svanemerket har redusert miljøbelastning gjennom hele livssyklusen. Kravene spenner fra fornybare og/eller resirkulerte materialer til kjemikalier og energiforbruk. Det er også fokus på kvalitet, sporbarhet, garanti og mulighet til å reparere og resirkulere, noe som er viktige grep for en mer sirkulær økonomi.

Svanemerket stiller krav til:

  • Bruk av en høy andel fornybare og/eller resirkulerte materialer
  • Kjemikalienes miljø- og helsemessige egenskaper både i produksjonsprosessen og som er tilsatt materialene
  • Grenseverdi for energiforbruk i produksjonen
  • Grenseverdi for formaldehyd og VOC i det ferdige produktet
  • Test av kvalitet og ytelse
  • Fem års garanti
  • Sporbarhet tilbake til produsenten for å sikre mulighet for å reparere og/eller resirkulere.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.