Svanemerkets krav til holdbart trevirke som terrassebord og kledning

Svanemerket holdbart trevirke (terrassebord) er ikke tilsatt tungmetaller eller biocider, medfører ikke problemer i avfallsfasen, er laget av trevirke fra bærekraftig skogbruk, og har god holdbarhet.

Svanemerket holdbart trevirke er alternativ til konvensjonelt impregnert virke til terrassebord og annen utendørs bruk. Det oppfyller strenge krav til kjemikalier og til kvalitet, kommer fra bærekraftig skogbruk og har dokumentert tilstrekkelig holdbarhet.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*
3 251 EUR 
dog minst 1 625 EUR per tretype og behandlingsmetode 
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften 
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR 
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR 
1083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR 
1083 EUR pr. ekstra dag 
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:


406 EUR 
812 EUR 
1 625 EUR 
dog minst 1 625 EUR per nye tretype og behandlingsmetode
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt

1 625 EUR 
dog minst 812 EUR per tretype og behandlingsmetode 
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR 
dog minst 1 625 EUR per tretype og behandlingsmetode 
Overføring av lisensen til et annet foretak
406 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
Salg i Norden


0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR

Salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR


Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.