Svanemerkets krav til holdbart trevirke som terrassebord og kledning

Svanemerket holdbart trevirke (terrassebord) er ikke tilsatt tungmetaller eller biocider, medfører ikke problemer i avfallsfasen, er laget av trevirke fra bærekraftig skogbruk, og har god holdbarhet.

Svanemerket holdbart trevirke er alternativ til konvensjonelt impregnert virke til terrassebord og annen utendørs bruk. Det oppfyller strenge krav til kjemikalier og til kvalitet, kommer fra bærekraftig skogbruk og har dokumentert tilstrekkelig holdbarhet.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*
3 114 EUR 
dog minst 1 557 EUR per tretype og behandlingsmetode 
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften 
Ekstra kontrollbesøk 519 EUR 
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 557 EUR 
1038 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 595 EUR 
1038 EUR pr. ekstra dag 
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:


389 EUR 
778 EUR 
1 557 EUR 
dog minst 1 557 EUR per nye tretype og behandlingsmetode
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt

1 557 EUR 
dog minst 778 EUR per tretype og behandlingsmetode 
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 114 EUR 
dog minst 1 557 EUR per tretype og behandlingsmetode 
Overføring av lisensen til et annet foretak
389 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
Salg i Norden


0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 076 EUR

Salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 076 EUR


* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.